Taitaja-merkkejä opiskelijoillemme ensimmäisenä Suomessa

Wellamo-opisto myönsi seitsemälle hakijalle Taitaja-merkit tunnustukseksi taitavasta ja tavoitteellisesta harrastamisesta.

Kaikki Taitaja-merkin hakijat saivat merkin:
*3 Puutyön Taitajaa
*2 Laulun Taitajaa
*1 Keramiikan Taitaja ja
*1 Tilkkutyön Taitaja

Merkkien saajat ovat opiskelleet opistoalueen eri kuntien kursseilla useiden vuosien ajan.
He osoittivat osaamisensa ja taitavan sekä tavoitteellisen harrastuneisuutensa hakemuksessaan, haun kriteerien mukaan, monipuolisilla tuotteilla, teoksilla ja ohjelmistolla.

Wellamo-opiston opiskelijoilla oli maaliskuun loppuun saakka mahdollisuus hakea 14 eri vaihtoehdon joukosta Taitaja-osaamismerkkejä opiston kuvataiteen, käsityön, musiikin ja sukuhistorian ainesisällössä.
Taitaja-merkillä saa osaamisensa näkyväksi esimerkiksi vapaan sivistystyön kansalaisopisto-opinnoissa.

Wellamo-opisto on ensimmäinen kansalaisopisto Suomessa, joka myöntää merkkejä. Taitaja-merkki on tehty
Open Badge –osaamismerkkijärjestelmään, joka on käytössä useissa eri oppilaitoksissa Suomessa.
Taitaja-merkki on näkyvä tunnustus osaamisesta, joka on hankittu harrastustavoitteisessa opiskelussa tai
muussa toiminnassa koulumaailman ulkopuolella tai aiemmin hankitun osaamisen esille tuomisessa.
Merkki on sähköinen ja visuaalinen tapa kuvata omaa osaamista: tietoja, taitoja ja saavutuksia.

Taitaja-merkkiä voi hyödyntää näkyväksi tekemisessä omassa työssä, opiskelussa, työpaikkaa vaihdettaessa, vapaa-aikana ym. Sähköisen merkin voi liittää sähköiseen portfolioon.

Seuraava Taitaja-merkin hakuaika on syyskaudella 2017.

Lisätietoa Wellamo-opiston Taitaja-merkeistä
www.wellamo-opisto.fi/taitaja-merkit

Wellamo-opiston opiskelijoiden osaaminen on esillä Taitavat 2016 –näyttelyssä:
www.wellamonwerkot.fi/nayttelyt/

Lisätietoja Open Badge -osaamismerkeistä
https://openbadgepassport.com/1etusivu/
www.openbadges.org

19.4.2017 14.00