Print

Aktiivimalli ja kansalaisopiston kurssit

Kansalaisopistojen liitolta on tullut tiedoksi tämän hetkistä yhteenvetoa aktiivimallin soveltamisesta kansalaisopistojen kursseihin. Lisätietoa on luvassa viimeistään helmikuun loppupuolella, kun STM:n työryhmä saa työnsä valmiiksi.

Voimassa olevan lain mukaan sivutoiminen opiskelu täyttää aktiivisuusedellytyksen, kun sitä ajoittuu 65 työttömyysetuuden maksupäivän tarkastelujaksolle vähintään viisi päivää. Esimerkiksi tammikuulta huhtikuulle kestävällä kielikurssilla aktiivisuus täyttyy, jos opiskelija on ollut viitenä erillisenä päivänä läsnä opetuksessa 2 x 45 minuuttia kerrallaan.

Mikä tahansa sivutoiminen opiskelu kerryttää aktiivisuutta. Myöskään opintojen järjestäjätaholla ei ole merkitystä. Harrastusluonteinenkin opiskelu kelpaa aktiivisuudeksi; laki edellyttää, että kyse tulee olla ylipäätään opiskelusta. Siten puhdas harrastustoiminta ei voi kerryttää aktiivisuutta; Esimerkiksi ryhmäliikuntaan osallistuminen ei ole opiskelua.

Opintojen pää- ja sivutoimisuuden arviointi kuuluu TE-toimistojen toimivaltaan. TE-hallinto toimii siis tiedon lähteenä, vaikka etuuden maksaja onkin aktiivisuusedellytyksen täyttymisen ratkaiseva taho. Asiakkaita (opiskelijoita) on ohjeistettu ilmoittamaan opinnoistaan sekä TE-toimistolle että maksajalle (työttömyyskassa tai Kela).

Mitä nyt siis pitää tehdä?

Aktiivisuusedellytyksen täyttyminen ratkaistaan kunkin etuudensaajan osalta tapauskohtaisesti vahvistetun ohjeistuksen mukaisesti. Mikään taho ei voi antaa ennakkoratkaisuja siitä, mikä yksittäinen kansalaisopiston tai muun toimijan kurssi (nykyinen tai suunnitteilla oleva) kerryttää aktiivisuutta ja mikä ei.

Edellä mainitusta johtuen kehotamme Wellamo-opistossa opiskelevia työttömiä käymään keskustelemassa omasta tilanteestaan ja kursseistaan paikallisessa TE-toimistossa.

29.1.2019 14.00