Syrjinnästä vapaa alue - syrjinnän vastustamisen puolesta

Haluamme Syrjinnästä vapaa alue –merkillä ottaa kantaa yhdenvertaisuuden puolesta ja estää kaikenlaista syrjintää toiminnassamme.

Merkin käyttäminen on osoitus työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille siitä, että me organisaationa noudatamme yhdenvertaisuuden periaatetta. Pyrimme kaikessa toiminnassamme osoittamaan yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä ja sitouttamaan henkilökuntaamme ja asiakkaita toimimaan syrjinnän vastaisesti.

Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta

  • sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta taustasta,
  • kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta,
  • mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta,
  • seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä

 

 

            yhdenvertaisuus                          moninaisuus                      yhteisöllisyys

                      empatia        inhimillisyys                       usko ihmisen hyvyyteen               innostavuus                                 ihmisarvo                           positiivisuus

            vapaus                    välittäminen                      kestävä tulevaisuus            rohkeus

              

Wellamo-opistossa yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys tarkoittaa mm. seuraavaa:

  • jokaista arvostetaan yksilönä lähtökohdista tai taidoista riippumatta
  • kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti, ja jokainen on tervetullut
  • kukaan opiston toiminnassa mukana oleva henkilö ei toimi vastoin syrjimättömyyden periaatteita missään tilanteessa
  • työntekijä sitoutuu syrjimättömyyteen aloittaessaan opiston työntekijänä
  • opistolla toimitaan syrjimättömyyden pelisääntöjen mukaisesti ja puututaan tarvittaessa tilanteeseen
4.10.2019 12.00