Viisaasti liikkuen Paavolan kampukselle – tuloksia kulkutapakyselystä

Paavolan kampuksella liikkuvilta Wellamo-opiston opiskelijoilta kysyttiin elo-syyskuussa heidän kulkutavoistaan sekä toiveista viisaan liikkumisen edistämiseksi. Kysely on osa Paavolan kampuksen viisaan liikkumisen edistämishanketta, jonka tavoitteena on resurssiviisaan, turvallisen ja terveellisen liikkumisen edistäminen Paavolan kampuksen suunnittelussa ja sinne muuttavien toimijoiden parissa.

Kyselyyn vastasi peräti 151 henkilöä. Kiitos kaikille vastaajille! Arvonnassa Wellamo-opiston lahjakortin voittaneille on ilmoitettu voitosta. Onnea!

Tälle lukuvuodelle ilmoittautuneista vastaajista noin puolet kulkee kursseille autolla. Kävellen kulkee peräti 22 %, pyörällä 13 % ja linja-autolla 12 %. Jonkun kyydissä kulkevien eli kimppakyytiläisten osuus oli vain 2 %. Vastaajista 28 % ilmoitti, että matkojen teko kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä olisi vaikeaa tai mahdotonta. Kuitenkin loput 72 % vastasivat, että joko kävely, pyöräily tai joukkoliikenne olisi mahdollinen vaihtoehto tai onnistuisi jopa hyvin helposti.

Kyselystä saatiin paljon hyviä ideoita liittyen kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja kimppakyytien edistämiseen. Yhtälailla tärkeänä pidettiin kuitenkin sitä, että huonosti liikkuvien ja paljon tavaraa mukanaan kuljettavien sujuva kulkeminen pidetään suunnittelussa esillä. Paavolan kampuksen viisaan liikkumisen työryhmä koostaa ideat toimenpiteiksi. Toimenpidesuunnitelma valmistuu joulukuussa.

Tutkimusraportti

16.10.2019 16.00