Print

Yleiset kielitutkinnot

Yleinen kielitutkinto on valtakunnallinen kielitutkinto, jonka perustana on eurooppalaista mallia noudattava 6-portainen taitotasoasteikko. Kielitaito jaetaan taitotasoihin, alkeista kielen ns. täydelliseen hallintaan. Testit koostuvat neljästä osakokeesta, jotka ovat:

* Tekstin ymmärtäminen
* Kirjoittaminen
* Puheen ymmärtäminen
* Puhuminen

Wellamo-opistossa on mahdollista osallistua yleisen kielitutkinnon perus- ja keskitason kokeisiin, mikäli ilmoittautujia tulee riittävästi.

Tutkintomaksut
perustaso 100 €
keskitaso 123 €

Ilmoittautumisia voimme ottaa vastaan vain rajallisen määrän ja vain ilmoittautumisaikana, joka on kerrottu tutkintopäivien kohdalla.  Tutkintomaksu tulee laskuna kotiin. Jos maksaja on eri kuin tutkintoon ilmoittautuja niin on välttämätöntä merkitä lomakkeeseen maksajan henkilötunnus tai y-tunnus.

Ilmoittautumislomakkeita saa Wellamo-opiston toimistosta tai tulostettua tästä
(Ilmoittautumislomake).

Voit ilmoittautua myös sähköisesti

Lähetämme tutkintoon kutsun viimeistään viikko ennen tutkintopäivää. Kirjeessä selviää tarkat ajat ja paikat.

Tutkintopaikka on peruttava viimeistään 8 arkipäivää ennen koetta opiston toimistoon satu.kekkonen@lahti.fi (tutkinnon ollessa lauantai on peruminen tehtävä viimeistään sitä edellisen viikon perjantaina). Sen jälkeen perutuista paikoista laskutamme koko tutkintomaksun. Lääkärintodistus on toimitettava sairastumistapauksessa, jotta tutkintomaksu voidaan hyvittää vähennettynä 10 € toimistokulumaksulla.

Tutkintopäivät

Kevät 2019, ilmoittaudu 1. - 28.2.2019
* 23.3.2019, Englanti, italia, venäjä, perus- ja keskitaso
* 6.4.2019, Suomi perus- ja keskitaso
* 13.4.2019, Ranska ja ruotsi, perus- ja keskitaso

Elokuu 2019, ilmoittaudu 3. - 14.6.2019
* 31.8. Suomi keskitaso

Syksy 2019, ilmoittaudu 2. - 30.9.2019
* 26.10. Englanti perus- ja keskitaso
* 9.11. Suomi perus- ja keskitaso
* 16.11. Espanja, ruotsi, saksa perus- ja keskitaso
 

Lisätiedot:
Wellamo-opiston toimisto puh. 0440 187 459
toimisto(at)wellamo-opisto.fi,
kieltenopettaja Tarja Ahde p.050 398 5865 tarja.ahde(at)wellamo-opisto.fi

Lisätietoja myös Opetushallituksen sivuilta sekä Jyväskylän yliopiston sivuilta.

Linkkejä:
Testaa kielitaitoasi (suomi, svenska, englanti)

Kielitaidon osoittaminen suomen kansalaisuutta hakiessa

Yleisen kielitutkinnon taitotasokuvaukset

Ylin taso (yleisen kielitutkinnon tasot 5-6)

C2 (mestarin taso)
Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot
sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen
sopivalla tyylillä ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin
ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa ja pienetkin puutteet ovat
harvinaisia.

C1 (taitajan taso)
Ymmärtää kaikenlaista normaalitempoista puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen voi
vaatia ponnistelua, jos aihepiiri tai asian käsittely on vierasta. Ymmärtää rakenteellisesti
ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa
selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten
lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa vaikeuksia.
Keskitaso (yleisen kielitutkinnon tasot 3 ja 4)

B2 (osaajan taso)
Ymmärtää normaalitempoista puhetta yleisistä aihepiireistä, mutta joitakin yksityiskohtia
saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellisuudet tuottavat
kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin
muutamat tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko hyvin
erilaisissa sekä virallisissa että epävirallisissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä
yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina.

B1 (kynnystaso)
Ymmärtää pidempää yhtäjaksoista puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja
radio-ohjelmista, jos aihepiiri on tuttu ja puhetempo normaali. Ymmärtää tavallisia
jokapäiväisen elämän tekstejä, mutta vaativammat tekstit, joiden aihepiiri on vieras,
saattavat tuottaa vaikeuksia. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja
pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin
kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä.

Perustaso (yleisen kielitutkinnon tasot 1 ja 2)
saavuttaminen vaatii yleensä 4-7 vuoden opinnot opiston kursseilla

A2 (selviytymistaso)
Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja
asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat jokapäiväisen
elämän aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista
tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen tai kielen hallinta voi
olla vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista.

A1 (alkeistaso)
Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät
suoraan omaan elämään tai koskevat välitöntä konkreettista ympäristöä. Pystyy
ymmärtämään joitakin asioita helppotajuisista ja lyhyistä teksteistä. Selviää kaikkein
yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista ja
ääntämisessä ja/tai kielen hallinnassa voi olla puutteita. Pystyy kirjoittamaan erittäin
lyhyitä tekstejä, joissa on lukuisia kielellisiä puutteita.