Print

Näyttämö- ja sanataide

Tarjoamme sana- ja teatteritaiteen opetusta muun muassa näyttämötaiteessa, ilmaisutaidossa, kirjoittamisessa ja lausunnassa. Kursseille voivat osallistua kaikenikäiset aihealueesta kiinnostuneet. Opetus huomioi sekä työelämän että vapaa-ajan harrastusten tarpeet. Kurssit tukevat sekä kirjoittamalla tunteitaan ilmaisevia ja ympäristöään analysoivia että työelämän tarpeisiin asiatekstiä tuottavia kirjoittajia.

Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia itseilmaisun löytämiseen ja vahvistaa itsetuntoa. Teatteritaiteen kurssit tukevat kommunikaatio- ja improvisaatiotaitojen sekä itsearviointikyvyn kehittymistä. Lisäksi kurssien tarkoituksena on antaa varmuutta ja rohkeutta esiintymiseen ja ryhmässä toimimiseen. Tunneilla pääsee myös irrottautumaan arjesta.