Print

Lasten ja nuorten taiteen perusopetus


Taiteen perusopetus on 6-18 -vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettua taideopetusta.

Opiskelu on opetussuunnitelman mukaista, tavoitteellista ja tasolta tasolle etenevää. Tarkoituksena on avata opiskelijalle uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Keskeistä on opiskelijan luovan ajattelun ja toiminnan tukeminen.

Taiteen perusopetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä sitä täydentävään asetukseen (813/1998). Opetushenkilöstön kelpoisuus perustuu asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998).

Wellamo-opiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat opinnoista on hyväksytty Wellamo-opiston johtokunnassa 5.3.2008 ja Lahden kaupungin sivistyslautakunnassa 3.6.2008.

* kuvataide (yleinen oppimäärä)
* käsityö (yleinen oppimäärä)
* musiikki (yleinen ja laaja oppimäärä)
* tanssi (yleinen oppimäärä)

Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 2018 syksyllä.