Print

Lasten ja nuorten taiteen perusopetus

 

TAITO LENTOON
Taiteen perusopetus Wellamo-opistossa

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Sen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti.

Wellamo-opistossa annetaan yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta musiikissa, kuvataiteessa ja käsityössä sekä laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa ja kuvataiteessa. Myös aikuiset saavat taiteen perusopetusta musiikissa ja kuvataiteessa.

Wellamo-opiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998) Taiteen perusopetuksesta sekä Opetushallituksen 20.9.2017 julkaisemaan määräykseen Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017, jossa määritellään taiteenaloittain opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä.

Lahden kaupungin sivistyslautakunta on hyväksynyt 12.6.2018 Wellamo-opiston opetussuunnitelmat yleisen oppimäärän mukaan kuvataiteeseen, käsityöhön ja musiikkiin sekä laajan oppimäärän mukaan musiikkiin ja kuvataiteeseen / Taide- ja muotoilukoulu Taika.

Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2018
Wellamo-opiston opetussuunnitelmat 2018
* taiteen perusopetus yleinen oppimäärä
* taiteen perusopetus laaja oppimäärä