Print

Käsityön taiteen perusopetus

Voit tiedustella oppilaspaikoista lukuvuoden aikana toimistosta opistosihteeri Tarja Orpanalta
p. 0440 187 460.

 

Järjestämme käsityön taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan.

Käsityöilmaisu perustuu kulttuuriperintöön, taiteidenvälisyyteen ja
luonnontuntemukseen. Käsityö ilmenee ilmaisuna, tekoina, taitoina,
tuotteina ja teoksina. Opetuksessa tutustutaan suomalaiseen tekstiili-,
esine- ja ympäristökulttuuriin sekä kulttuurien erilaisuuteen.
Siinä painotetaan havainnointia: tietoista ympäristön, median ja
käsityöprosessien sekä oman toiminnan tarkastelua.

Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää käsityön merkityksen ihmisen hyvinvointiin ja oppii arvostamaan käden taitoja ja tietoja sekä säilyttää ja edelleen kehittää perinteisiä käsityömenetelmiä ja työtapoja. Lähtökohtana ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä työskentely, tuotteiden valmistus ja ilmaisu sekä käsityön kulttuuriset merkitykset.

Käsityön suuntautumisvaihtoehdossa oppilas oppii ilmaisemaan itseään käsityön eri osa-alueilla:

* esinesuunnittelu ja esineiden valmistus
* tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu sekä valmistus
* ympäristön suunnittelu ja rakentaminen.

Opetussuunnitelma

Kuvia käsityön näyttelystä Salpakankaalla 25.4.2015