Print

Taiteen perusopetus
Kuvataide

Voit tiedustella oppilaspaikoista lukuvuoden aikana toimistosta opistosihteeri Leena Lemmetyltä
p. 0440 187 457.

 

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua, itsetuntemusta, identiteetin rakentumista ja kulttuurista osaamista kuvataiteen keinoin. Opinnot kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä luovat edellytyksiä uuden oppimiselle ja tekemisen ilolle.

Kuvataiteen yleinen oppimäärä jakautuu yhteisiin ja teemaopintoihin.

Kuvataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Opintojen tavoitteena on rohkaista ja tukea oppilaan kuvallista ilmaisua, omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista sekä identiteetin rakentumista.

Kuvataiteen teemaopintojen tarkoituksena on oppilaan yhteisissä opinnoissa hankkimien taitojen laajentaminen. Opintojen tavoitteena on kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen sekä tietojen ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen.

Keskeisiä sisältöjä yhteisissä ja teemaopinnoissa ovat kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot, omat kuvat, taiteen maailmat ja visuaalinen ympäristö.

 Opetussuunnitelma