Print

Kuvataiteen taiteen perusopetus

Voit tiedustella oppilaspaikoista lukuvuoden aikana toimistosta opistosihteeri Leena Lemmetyltä
p. 0440 187 457.

 

Kuvataiteen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteena on

* kehittää kuvallista ilmaisukykyä,
* taidollisia valmiuksia sekä
* kuvakielen monipuolista hallintaa


Kuvataideopinnot antavat myös vahvat ja hyvät
valmiudet hakeutua alan ammatillisiin opintoihin.

Kuvataiteen taiteen perusopetuksen keskeisiä
oppisisältöjä ovat

* piirustus, maalaus, arkkitehtuuri, muotoilu, grafiikka,
keramiikka, valokuva, sarjakuva, mediakasvatus,
monitaiteelliset tekniikat sekä taidehistoria.

 Opetussuunnitelma