Print

Musiikin taiteen perusopetus laaja oppimäärä

Lisätietoja:
Elina Nora
p. 050 398 5863 tai
elina.nora (at) wellamo-opisto.fi
 


Musiikin taiteen perusopetus antaa perustan elämänikäiseen musiikkiharrastukseen, musiikin omakohtaiseen tekemiseen ja kokemiseen.

Wellamo-opistossa annetaan musiikin opetusta yleisen ja laajan taiteen perusopetuksen oppimäärien mukaisesti. Taiteen perusopetus on pääsääntöisesti lapsille ja nuorille suunnattua tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetusta. Musiikin yleisen taiteen perusopetusta järjestetään Wellamo-opistossa myös aikuisille.

Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan lähtökohdat ja kiinnostuksen kohteet sekä tuetaan myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymistä. Oppilas oppii tunnistamaan musiikilliset vahvuutensa ja tapansa harrastaa musiikkia. Opetus kannustaa oppilasta esteettisen ja luovaan ajattelun sekä sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Pitkäaikainen musiikkiharrastus asettuu osaksi paikallista musiikkikulttuuria.

Opetusohjelmassa on seuraavat soittimet: viulu, sello, piano, huilu, klassinen kitara ja harmonikka.

Tarjoamme klassisen opetuksen lisäksi mahdollisuuden opiskella myös kansanmusiikkia.
Oppilaat voivat soittaa erilaisissa kokoonpanoissa.

Nastolassa toimii suomalaista kansanmusiikkia esittävä Nastolan Pikkupelimannit, johon voi tulla mukaan jo opintojen alkuvaiheessa.

Laajat opinnot
Opintojen laajuus on 1300 tuntia ja kesto 12 vuotta. Opinnot jakautuvat perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Lopputyö tehdään osana syventäviä opintoja. Opetukseen sisältyy soittimen yksilöopetusta (45 min./vko), yhteismusisointia ja monipuolisesti musiikin hahmottamisen aineita. Oppimäärän suorittaminen antaa valmiudet jatko-opintoihin.

Valintakokeet

Oppilaspaikkojen määrä on rajoitettu.
Opintoihin haetaan ilmoittautumalla Wellamo-opiston verkkosivujen kautta.
Jokainen hakija saa oman henkilökohtaisen ajan, joka sisältää pienen musikaalisuustestin ja lyhyen haastattelun. Hakija saa sähköpostitse tiedon, onko saanut paikan.

Opetussuunnitelma

Mesenat ry