Print

Musiikin taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä

Lisätietoja:
Heidi Palkio
p. 050 398 5864 tai
heidi.palkio(at)wellamo-opisto.fi

 

Musiikin taiteen perusopetus antaa perustan elämänikäiseen musiikkiharrastukseen, musiikin omakohtaiseen tekemiseen ja kokemiseen.

Wellamo-opistossa annetaan musiikin opetusta yleisen ja laajan taiteen pe- rusopetuksen oppimäärien mukaisesti. Taiteen perusopetus on pääsääntöisesti lapsille ja nuorille suunnattua tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetusta. Musiikin yleisen taiteen perusopetusta järjestetään Wellamo-opistossa myös aikuisille.
Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan lähtökohdat ja kiinnostuksen kohteet sekä tuetaan myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymistä. Oppilas oppii tunnistamaan musiikilliset vahvuutensa ja tapansa harrastaa musiikkia. Opetus kannustaa oppilasta esteettisen ja luovaan ajattelun sekä sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Pitkäaikainen musiikkiharrastus asettuu osaksi paikallista musiikkikulttuuria.

Opetusohjelmassa on seuraavat soittimet: piano, viulu, akustinen kitara, sähkökitara, sähköbasso ja rummut.

Yleiset opinnot
Opintojen laajuus on 500 tuntia ja kesto kahdeksan vuotta. Opinnot jakautuvat yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin. Opetukseen sisältyy soittimen yksilöopetusta (30 minuuttia/vko), yhteismusisointia ja musiikin hahmotuksen ryhmäopetusta.

Opintoihin haetaan ilmoittautumalla Wellamo-opiston verkkosivujen kautta.
Hakija saa sähköpostitse tiedon, onko saanut paikan.

Opetussuunnitelma