Print

Tanssin taiteen perusopetus

Annamme tanssin yleisen oppimäärän opetusta nykytanssissa.

Voit tiedustella oppilaspaikoista  lukuvuoden aikana toimistosta opistosihteeri Nina Ihantojalta
p. 0440 187 460.

 

Opetuksen tavoitteena on
* saada oppilas kokemaan tanssin ja liikunnan iloa,
* antaa elämyksiä,
* saada oppilas kokemaan ja ymmärtämään tanssi fyysisen toiminnan ja luovuuden sekä tietojen
oppimisen kautta.
* johdattaa oppilas pitkäjänteiseen työskentelyn piiriin sekä
* ymmärtämään toiston merkitys harjoittelussa ja oppimisessa.

Oma kokemusperäinen suhde tanssiin luo pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elinikäiselle tanssinharrastukselle. Itsensä ilmaiseminen ja esiintyminen ovat tärkeä osa tanssinopiskelua. Niiden kautta tuemme oppilaan luovuuden ja taiteellisen ilmaisun heräämistä sekä terveen itsetunnon kehittymistä.

Tanssinopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä omasta terveydestä ja ravitsemuksesta huolehtimista.

Tanssitaiteen hahmottamisessa on tärkeä merkitys yhteisyydellä, yhdessä kokemisella ja tekemisellä.

Opetussuunnitelma