Kansalaisen @-kortti

on hyödyllinen kaikille, tarjoten myös  välitavoitteen A-kortin suorittamiseen.   Tekemällä @-kortin näyttökokeet saa valmiudet esimerkiksi etätyöskentelyyn ja -opiskeluun sekä sähköiseen asiointiin.

Pakolliset moduulit ovat
* käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta sekä
* Internet ja sähköposti.

Vapaavalintaiset moduulit (väh. 2) valitaan seuraavista
* tekstinkäsittely
* oppiminen ja työskentely verkossa
* esitysgrafiikka
* taulukkolaskenta sekä
* kuvankäsittely

Tutkinto
Tutkinto suoritetaan näyttökokeina. Lahdessa on käytössä Windows7 -käyttöjärjestelmä ja Office 2010 -ohjelmat. Läpäistyään moduulit, opiskelija saa virallisen todistuksen. Mikäli tutkinto jää kesken tai sitä tenttii useammassa organisaatiossa, saa osasuorituksista todistukseksi opintokortin. Suoritukset eivät vanhene, siksi keskenjäänyttä tutkintoa on helppo jatkaa. TIEKE, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry suosittelee päivittämään yli viisi vuotta vanhat suoritukset.

Näyttökokeen suorittaminen
Kokeet voi suorittaa yksi kerrallaan haluamassaan järjestyksessä. Kuhunkin osakokeeseen saa käyttää 45 minuuttia aikaa. Näyttökokeissa saa olla muistiinpanot ja ohjekirjat tukena. Suoritus hyväksytään, kun 90 % vastauksista on oikein.

Wellamo-opistossa korttikurssin koe ja opintomateriaali ovat maksuttomia. Yksittäisen kokeen suorittaminen, uusintakoe ja tutkintotodistus maksavat 10 euroa. Opintokortti on ilmainen.

Ilmoittautuminen ja koemaksun maksaminen viimeistään viikkoa ennen koetta opettajalle. Kokeisiin voivat osallistua muutkin kuin opiston opiskelijat.

Lisätietoja: Petri Kiiskinen, 050 398 5869, petri.kiiskinen(at)wellamo-opisto.fi

Tarkempia tietoja tutkintovaatimuksista sekä esimerkkitehtäviä löydät Tieken sivuilta: http://tieke.fi/display/Akortti/at-kortti

 

Tietokoneen käyttäjän A-kortti

Wellamo-opisto järjestää tietokoneen A- ja @-korttitutkintoon valmentavan kurssin. Kurssilla opitaan ohjelmien hallintaa ja niiden tärkeimmät niksit. Siksi muidenkin kuin näyttökokeen suorittajien kannattaa ilmoittautua yksittäiseen moduuliin.

Korttikurssin käymällä saa paremmat valmiudet selviytyä näyttökokeesta, joka pidetään aina kunkin osion lopussa. Kurssilla käytetään Windows 7-käyttöjärjestelmän ja Office 2010-toimistopaketin pöytätietokoneita. Kokeet ja tiedostot tallennetaan muistitikulle.

Tietokoneen käyttäjän A-kortti on tarkoitettu tietotekniikan hyötykäyttäjälle. Tutkinnon suorittanut hallitsee työkaluohjelmien peruskäytön, tuntee tietotekniikan peruskäsitteet ja tunnistaa tietotekniikan soveltamisalueet.

A-kortti koostuu vähintään seitsemästä osiosta eli moduulista.

Pakolliset moduulit ovat
* tekstinkäsittely
* Internet ja sähköposti sekä
* käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta.

Vapaavalintaiset moduulit (väh. 4) valitaan seuraavista
* tietotekniikan perusteet (kirjallinen osio)
* taulukkolaskenta
* tietokannat
* esitysgrafiikka
* langaton viestintä
* kuvankäsittely sekä
* oppiminen ja työskentely verkossa.

Wellamo-opistossa A-kortti suoritetaan seuraavilla 7 osiolla ja seuraavassa järjestyksessä:
* käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta
* Internet ja sähköposti
* tekstinkäsittely
* esitysgrafiikka
* oppiminen ja työskentely verkossa
* taulukkolaskenta sekä
* kuvankäsittely