Hyppää sisältöön

Rajoitukset jatkuvat toukokuun loppuun saakka – vaikutukset toimintaan

Rajoitukset alueella jatkuvat ennallaan toukokuun loppuun saakka – tilannetta tarkastellaan viikoittain

• Aikuisten ryhmäharrastukset toteutetaan etäopetuksena (toukokuun loppuun saakka).
• Aikuisten ja lasten yksilöopetus jatkuu lähiopetuksena.
• Alle 12 -vuotiaiden harrastukset jatkuvat lähiopetuksena.
• Yli 12 -vuotiaiden eli yläkoululaisten harrastukset toteutetaan etäopetuksena.
• Kuuden hengen kokoontumisrajoitus on yleisesti voimassa. Rajoitus koskee myös ulkona kokoontuvia ryhmiä.
• Alle 20-vuotiaiden ulkona tapahtuva ryhmäharrastustoiminta voi jatkua 19.4. alkaen korkeintaan 10 hengen pienryhmissä.

Rajoitukset alueella jatkuvat 30.4. saakka

 • Aikuisten ryhmäharrastukset toteutetaan etäopetuksena (30.4.saakka)
 • Aikuisten ja lasten yksilöopetus jatkuu lähiopetuksena
 • Alle 12 -vuotiaiden harrastukset jatkuvat lähiopetuksena
 • Yli 12 -vuotiaiden eli yläkoululaisten harrastukset toteutetaan etäopetuksena
 • Kuuden hengen kokoontumisrajoitus on yleisesti voimassa. Rajoitus koskee myös ulkona kokoontuvia ryhmiä
 • Alueen yläkoulut ja lukiot on etäopetuksessa ainakin 11.4. saakka

Muutoksia rajoituksiin Päijät-Hämeessä ajalle 8. – 28.3. (muutoin rajoitukset 31.3. voimassa)

 • yli 12 vuotiaiden eli yläkoululaisten harrastukset toteutetaan etäopetuksena (alle 12 v. jatkuu lähiopetuksena)
 • kuuden hengen kokoontumisrajoitus yleisesti voimassa
 • koska kuntien (alueen) yläkoulut ja lukiot ovat etäopetuksessa, voi tästä seurata haasteita tiloihin pääsyn suhteen: päivitämme lisätietoa heti, kun niitä saamme

Rajoitukset 31.3. saakka

 • Aikuisten ryhmäharrastustoiminta jatkuu etäopetuksena 31.3. saakka.
 • Lasten ja nuorten harrastustoiminta jatkuu lähiopetuksena toistaiseksi (muutos tähän ajalle 8.-28.3. kts. yläpuolelta).
 • Aikuisten yksilöopetus jatkuu lähiopetuksena toistaiseksi
 • Maskisuositus on voimassa kaikilla yli 12-vuotiailla.

Osa kursseista on pystynyt aloittamaan kevätkauden etänä. Etäopetus tai korvaava opetus näillä kursseilla jatkuu vähintään rajoitusten päättymiseen 31.3. saakka. Lähiopetukseen siirrymme heti, jos se rajoitusten puolesta vielä kevään aikana on mahdollista.

Kaikilla kursseilla ei etäopetusta ole voitu toteuttaa ja kursseja on jouduttu valitettavasti lopettamaan. Olemme lähettäneet viestin kurssin loppumisesta ja antaneet ohjeet kevään toteuttamattoman opetuksen kurssimaksun palautukseen korvauksiin oikeuttavien kurssien opiskelijoille.

Etäopetuksena ja korvaavana opetuksena jatkuneiden kurssien osalta ei kurssimaksuja hyvitetä.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Rajoitukset 16.2.- 28.2.

 • Aikuisten ryhmäharrastustoiminta jatkuu vain etäopetuksena 28.2. saakka.
 • Lasten ja nuorten harrastustoiminta jatkuu lähiopetuksena toistaiseksi.
 • Aikuisten yksilöopetus jatkuu lähiopetuksena toistaiseksi
 • Maskisuositus on voimassa kaikilla yli 12-vuotiailla.

Rajoitukset 15.2. saakka

 • Aikuisten ryhmäharrastustoiminta jatkuu vain etäopetuksena 15.2. saakka.
 • Aikuisten yksilöopetus lähiopetuksena on ollut mahdollista 26.1. alkaen.
 • Lasten ja nuorten harrastustoiminta jatkuu lähiopetuksena 2.2. alkaen toistaiseksi.
 • Maskisuositus on voimassa kaikilla yli 12-vuotiailla.

Etäopetuksena jatkuvat

Osa kursseista on pystynyt aloittamaan kevätkauden etänä. Etäopetus tai korvaava opetus näillä kursseilla jatkuu vähintään rajoitusten päättymiseen 28.2. saakka. Lähiopetukseen siirrymme heti, kun se on rajoitusten puolesta mahdollista.

Keskeytyneet kurssit lopetetaan

Kaikilla kursseilla ei etäopetusta voi toteuttaa ja kurssit joudutaan valitettavasti lopettamaan.

Palautamme kurssimaksuja anomuksesta opiskelijoille kevätkauden keskeytyksen aikana saamatta jääneen opetuksen osalta. Etäopetuksena ja korvaavana opetuksena jatkuneiden kurssien osalta ei kurssimaksuja hyvitetä.

Kun olet saanut viestin kurssin loppumisesta, voit pyytää maksun palautusta sähköisellä palautuspyyntölomakkeella. Lomakkeessa kysytään henkilötietoja, tilinumero ja kurssin nimi, josta haet palautusta.

Maksuvälineillä, kuten Smartum jne. maksetuista kursseista annamme palautuksena lahjakortin opetukseemme. Myös näistä pitää tehdä maksun palautuspyyntö samalla lomakkeella.

Palautusta voi hakea 31.5.2021 saakka.

Pahoittelemme koronapandemian aiheuttamia rajoitustoimia ja niistä aiheutuvia toimenpiteitä.

Uudet kevään kurssit alkavat ohjelman mukaisesti lähiopetuksena rajoitusten päättymisen jälkeen.

******************************************************

Uutisointimme koronapandemian aikana:

Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta voi tänään 1.2. päivitettyjen suositusten mukaan jatkua lähiopetuksena 2.2. alkaen Lahdessa ja Hollolassa.

Wellamo-opiston Taide- ja muotoilukoulu Taika siirtyy lähiopetukseen kuten myös Hollolan lasten taiteen perusopetuksen ryhmät (kuvataide, käsityö, musiikki) sekä vapaan sivistystyön ryhmät.

Lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuvassa harrastusryhmien toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:

 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.
 • Ryhmän enimmäiskoko sisätiloissa on 20.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Kaikessa toiminnassa harrastustilojen pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain täysin välttämättömään käyttöön.

*****************************************************************

Ra­joi­tuk­set jat­ku­vat 15.2. saak­ka – vai­ku­tuk­set toi­min­taan

Tilanne 25.1. saakka

 • Aikuisten harrastustoiminta (ryhmät, yksilöopetus) kaikissa kunnissa jatkuu vain etäopetuksena.
 • Lasten ja nuorten harrastustoiminta jatkuu lähiopetuksena 25.1. saakka.
 • Maskisuositus on voimassa kaikilla yli 12-vuotiailla.

Rajoitukset 26.1.-15.2.

 • Aikuisten harrastusryhmät kaikissa kunnissa jatkuvat etäopetuksena. Aikuisten yksilöopetus lähiopetuksena on mahdollista 26.1. alkaen kaikissa kunnissa.
 • Lahdessa ja Hollolassa toimivat lasten ja nuorten harrastusryhmät siirtyvät etäopetukseen, mutta yksilöopetus jatkuu lähiopetuksena normaalisti.
 • Taide- ja muotoilukoulu Taika siirtyy etäopetukseen kuten myös Hollolan lasten taiteen perusopetuksen ryhmät (kuvataide, käsityö, musiikki) sekä vapaan sivistystyön ryhmät. Muissa kunnissa lasten ja nuorten ryhmä- ja yksilöopetus voi jatkua lähiopetuksena.

Opettaja tiedottaa oppilaita siirtymisestä etäopetukseen.

Etäopetus jatkuu tietyillä kursseilla rajoitusten päättymiseen 15.2. saakka. Lähiopetukseen siirrymme heti, kun se on rajoitusten puitteissa mahdollista.

Kaikkia kursseja ei voitu toteuttaa etänä. Nämä keskeytyneenä olevat kurssit aloitetaan lähiopetuksena 15.2. jälkeen, mikäli rajoitukset sallivat. Rajoitusten jatkuessa 15.2. jälkeen joudumme valitettavasti lopettamaan kurssit. Kevään kurssimaksuja palautetaan keskeytyksen ajalta vain opetuksesta, jota ei ole voitu etäopetuksena tai korvaavana opetuksena toteuttaa kuluvan vuoden aikana. Tiedotamme toimenpiteistä tarkemmin 15.2. jälkeen verkkosivuilla ja uutiskirjeessä.

Uudet kevään kurssit alkavat ohjelman mukaisesti lähiopetuksena rajoitusten päättymisen jälkeen.

****************************************************************

Ke­vään kurs­sit jat­ku­vat lä­hio­pe­tuk­se­na kun ra­joi­tuk­set sen sal­li­vat

Lähiopetusta jatketaan ja uusia lähiopetuskursseja käynnistetään ohjelman mukaisesti heti, kun rajoitukset sen sallivat.

Tämän hetkinen tilanne:

 1. Syksyllä alkaneet koko lukuvuoden kurssit jatkuvat etäopetuksena, mikäli mahdollista. Opettaja ottaa yhteyttä.
 2. Olemme peruneet vain ajalla 7.-25.1. alkavat kevään UUDET aikuisten lähiopetuskurssit sekä LYHYTKURSSIT. Pahoittelemme!
 3. Lasten ja nuorten opetus jatkuu lähiopetuksena 7.1. alkaen. Asikkalassa (ryhmä- ja yksilöopetus) ja Padasjoella (vain yksilöopetus) 11.1. alkaen.
  Myrskylässä lasten ja alle 20-vuotiaiden opetus kunnan tiloissa jatkuu.

Tervetuloa ilmoittautumaan verkkokursseille ja/tai myöhemmin keväällä alkaville kursseille!

****************************************************************

Toi­min­nan kes­key­tys jat­kuu 25.1. as­ti – Ra­joi­tus­ten vai­ku­tuk­set toi­min­taan

Viranomaisten suosituksesta aikuisten harrastustoiminnan rajoitukset ovat voimassa alueella 25.1.2021 asti. Aikuisten harrastaminen sisätiloissa ei ole tällä hetkellä mahdollista, kts. alueelliset suositukset. Alueellinen koronatyöryhmä arvioi tilannetta myöhemmin.

Syksyllä alkaneet koko lukuvuoden kurssit jatkuvat etäopetuksena, jos se on mahdollista. Opettaja ottaa yhteyttä.

Uudet alkavat lähiopetuskurssit sekä lyhytkurssit ajalla 7.-25.1. perutaan.

Lasten ja nuorten opetus jatkuu lähiopetuksena 7.1. alkaen (Padasjoella 11.1. alkaen (vain yksilöopetus) ja Asikkalassa 11.1. alkaen, Myrskylän tilanne on vielä avoin).

****************************************************************

Koronapandemian leviämisvaiheen aiheuttamia muutoksia Wellamo-opiston toiminnassa 26.11. alkaen

Viranomaisten suosituksesta Wellamo-opiston aikuisten lähiopetus (ryhmä- että yksilöopetus) keskeytyy kaikissa kunnissa viimeistään 30.11. alkaen. Joissakin kunnissa keskeytys koskee myös lasten opetusta, alla kuntakohtaiset linjaukset.

Toiminta jatkuu etäopetuksena niissä ryhmissä, missä se on mahdollista. Kurssin opettaja ottaa yhteyttä mahdollisuuksien mukaan sähköpostilla/tekstiviestillä etäopetukseen siirtymisestä tai saat ohjeita tai lisämateriaalia itsenäiseen työskentelyyn. Joissakin tapauksissa hyödynnämme ulkotiloja kurssikerroilla. Erillisiä peruuntumisviestejä emme lähetä 30.11. alkaen.

Kurssilaisten keskeneräisten töiden noudot opetuspaikosta pyrimme järjestämään
15.12. alkaen. Kevätlukukausi jatkuu 7.1.2021.

Lahti
Sisätiloissa kokoontuvien aikuisten harrasteryhmien toiminta keskeytyy 30.11. alkaen
Poikkeuksena kuntosalit ja uimahallit, jotka sulkeutuvat 27.11. alkaen
Asikkala ja Padasjoki
Sisätiloissa kokoontuvien aikuisten ja lasten harrasteryhmien toiminta keskeytyy 25.11. alkaen.
Hollola
Sisätiloissa kokoontuvien aikuisten harrasteryhmien toiminta keskeytyy 27.11. alkaen
Orimattila
Sisätiloissa kokoontuvien aikuisten harrasteryhmien toiminta keskeytyy 26.11. alkaen
Kärkölä
Sisätiloissa kokoontuvien aikuisten harrasteryhmien toiminta keskeytyy 30.11. alkaen
Myrskylä
Sisätiloissa kokoontuvien aikuisten ja lasten harrasteryhmien toiminta keskeytyy 30.11. alkaen

Yksilöopetuksessa voi oppilaina olla sekä aikuisia että lapsia/nuoria. Lapsille ja nuorille opetus järjestetään ensisijaisesti lähiopetuksena. Aikuisille voidaan järjestää etäopetusta. Poikkeuksena tästä Asikkala ja Padasjoki, joissa yksilöopetus järjestetään kaikille etäopetuksena.

PHHYKY:n alueelliset suositukset