Print

Kieliä huviksi ja hyödyksi


Wellamo-opiston kieltenopetuksen tavoitteena on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kursseja opiston toiminta-alueella.

Kursseilla sinun on mahdollisuus oppia arkielämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa peruskielitaitoa tai ylläpitää ja syventää jo hankittua kielitaitoa. Eritasoisia ja eri tavoin eteneviä kursseja järjestetään kysynnän ja resurssien mukaisesti. Kielikurssin valintaa helpottamaan on kurssin nimen perään merkitty joitakin lyhyt- ja erikoiskursseja lukuun ottamatta taitotaso, jolle kurssi sijoittuu. Taitotasokuvaukset löydät alta. Kurssin nimen perässä oleva sininen pallo kertoo, että kyseessä on lyhyt- tai erikoiskurssi. Kielikurssitarjonnasta on myös laadittu kurssitarjotin, josta näet kaikki kurssit taitotasoittain. Kirjaimet kurssien perässä kertovat, missä kunnassa kurssi järjestetään. Sinisellä kirjoitetut kurssit ovat kevään 2019 ohjelmassa.

Kielikurssien paljolti pari- ja pienryhmätyöskentelyyn perustuvalla opetuksella sinua rohkaistaan suulliseen viestintään ja kehittämään puheen- ja tekstinymmärtämistaitoa ja kirjallista ilmaisua. Kielenopetuksessa korostuvat sosiaalisuus ja yhteisöllisyys sekä kunkin kielialueen kulttuuri- ja tapatuntemus. Oppikirjat hankit itse, ellei toisin ole sovittu. Oppikirja kannattaa hankkia vasta oikean kurssin löydyttyä ja kurssin alkamisen varmistuttua. Monilla kursseilla käytetään lähiopetuksen tukena nykyteknologian suomia mahdollisuuksia, kuten peda.net-sivustoa, kurssien omia blogeja tai infopankkeja Internetissä. Osoitteesta peda.net/wellamo-opisto/kielet löydät käytännön ohjeita ja vinkkejä ym. tietoa kieltenopiskelusta.

Wellamo-opistossa on tarjolla myös verkkokursseja, joille voit osallistua ajasta ja paikasta riippumatta. Omaa kielitaitoasi voit testata Opetushallituksen alaisen yleisen kielitutkinnon perus- ja keskitason kokeissa.

Jatkamme kielikahvilatoimintaa yhteistyössä monikulttuurikeskus Multi-Cultin kanssa myös lukuvuonna 2018-2019. Kielikahvilassa kielistä ja kulttuureista kiinnostuneet pääsevät juttelemaan syntypäräisten kieltenpuhujien kanssa. Seuraa ilmoittelua opiston netti- ja peda.net-sivuilla, Instagramissa ja Facebookissa.

Tarvittaessa kieltenopettajat auttavat ryhmän valinnassa puhelimitse ja sähköpostitse:

Tarja Ahde, puh. 050 398 5865, tarja.ahde(at)wellamo-opisto.fi
- Lahti (englanti, ranska, venäjä)

Anja Kivivuori, puh. 050 398 5867, anja.kivivuori(at)wellamo-opisto.fi
- Lahti (suomi, ruotsi, saksa ja muut kielet), Asikkala, Hollola ja Padasjoki

Sari Kullaa,puh. 050 398 5854, sari.kullaa(at)wellamo-opisto.fi
- Lahti (espanja ja italia), Kärkölä, Myrskylä ja Orimattila

Muistathan ilmoittautua kursseille viimeistään 8 päivää ennen kurssin alkua!

Tervetuloa kielten maailmaan! Kielitaitoa tarvitaan aina!FinTandem-pariopiskelu on tauolla lukuvuonna 2018-2019.

Sen sijaan kokeilemme kielikahviloita yhteistyössä monikulttuurikeskus Multi-Cultin kanssa. Kielikahvilat järjestetään sunnuntaisin klo 15-17 Multi-Cultissa, Päijänteenkatu 1.

Seuraa ilmoittelua tarjolla olevien kielten osalta opiston nettisivuilla ja Facebookissa.

 

 

Omaa kielitaitoaan voi testata Opetushallituksen alaisen yleisen kielitutkinnon perus- ja keskitason kokeissa.

 

Kielikurssien tavoitetasot ja niiden määritelmät

Kielikurssien tavoitteiden määritelmät perustuvat yleisen kielitutkinnon kuusiportaiseen taitotasoasteikkoon. Lisäksi voi olla alatasoja (1.1. jne), koska yksi kurssi ei yleensäriitä ko. taitotason saavuttamiseen.

- Valitse taso A1, jos et ole koskaan ennen opiskellut kieltä, ja A1 tai A2, jos aikaisemmasta opiskelusta on pitkä aika ja asiat ovat unohtuneet.

- Lukion lyhyen oppimäärän jatkoksi tai pitkän oppimäärän kertaamiseen sopivat keskitason kurssit.

-Ylimmän tason kurssit sopivat jo vuosia kieltä harrastaneille tai maassa oleskelleille kielitaidon ylläpitämiseen ja syventämiseen.

Yleisen kielitutkinnon taitotasokuvaukset

Ylin taso (yleisen kielitutkinnon tasot 5-6)

C2 (mestarin taso)
Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot
sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen
sopivalla tyylillä ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin
ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa ja pienetkin puutteet ovat
harvinaisia.

C1 (taitajan taso)
Ymmärtää kaikenlaista normaalitempoista puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen voi
vaatia ponnistelua, jos aihepiiri tai asian käsittely on vierasta. Ymmärtää rakenteellisesti
ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa
selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten
lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa vaikeuksia.
Keskitaso (yleisen kielitutkinnon tasot 3 ja 4)

B2 (osaajan taso)
Ymmärtää normaalitempoista puhetta yleisistä aihepiireistä, mutta joitakin yksityiskohtia
saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellisuudet tuottavat
kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin
muutamat tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko hyvin
erilaisissa sekä virallisissa että epävirallisissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä
yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina.

B1 (kynnystaso)
Ymmärtää pidempää yhtäjaksoista puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja
radio-ohjelmista, jos aihepiiri on tuttu ja puhetempo normaali. Ymmärtää tavallisia
jokapäiväisen elämän tekstejä, mutta vaativammat tekstit, joiden aihepiiri on vieras,
saattavat tuottaa vaikeuksia. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja
pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin
kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä.

Perustaso (yleisen kielitutkinnon tasot 1 ja 2)
saavuttaminen vaatii yleensä 4-7 vuoden opinnot opiston kursseilla

A2 (selviytymistaso)
Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja
asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat jokapäiväisen
elämän aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista
tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen tai kielen hallinta voi
olla vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista.

A1 (alkeistaso)
Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät
suoraan omaan elämään tai koskevat välitöntä konkreettista ympäristöä. Pystyy
ymmärtämään joitakin asioita helppotajuisista ja lyhyistä teksteistä. Selviää kaikkein
yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista ja
ääntämisessä ja/tai kielen hallinnassa voi olla puutteita. Pystyy kirjoittamaan erittäin
lyhyitä tekstejä, joissa on lukuisia kielellisiä puutteita.

Kielitaitoa tarvitaan aina. Tervetuloa kielten maailmaan!