Hyppää sisältöön

Tietoa sivustosta

Wellamo-opisto.fi on Wellamo-opiston virallinen verkkopalvelu. Wellamo-opisto omistaa sivuston tekstien ja kuvien tekijänoikeudet, materiaalien luvaton käyttö on kielletty.

Tekniset vaatimukset

Wellamo-opisto.fi -sivuston on toteutettu WordPress-tekniikalla, sivusto toimii parhaiten yleisimpien käyttöjärjestelmien ja selainten uusimmilla versioilla. Seuraavista selaimista tuetaan uusimpia versioita: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari (desktop ja mobile). Sivusto on luettavissa Internet Explorerin uusimmilla versioilla, mutta suosittelemme käyttämään jotain toista selainta.

Saavutettavuus

Wellamo-opisto on sitoutunut tuottamaan saavutettavia verkkopalveluita. Verkkopalvelujen saavutettavuutta kehitetään jatkuvasti.

Tutustu saavutettavuusselosteeseen.

Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä: Opetushallitus

Rekisterin nimi

Opintosuorituksien tallentaminen opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon (KOSKI)

Yhteisrekisterin pitäjänä toimii koulutuksen järjestäjä, Wellamo-opisto. Vastuuhenkilönä toimii Wellamo-opiston srehtori. Rekisterillä kerätään ja käsitellään tietoa Wellamo-opiston opintopistekurssien ja suoritusmerkintöjen tallentamiseksi KOSKI-tietovarantoon. Jokainen rekisteröitynyt henkilö on antanut kirjallisen tai sähköisen suostumuksen tietojen käsittelyä varten. Rekisteröityjen ryhmät ovat asiakas, henkilöstö, huoltaja ja oppilas. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ovat henkilötunnus, nimi, syntymäaika sekä yhteystiedot. Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta tulevat rekisteröityjen henkilötiedot. Tietovarantoon tallennettavat tiedot säilytetään pysyvästi. Opetushallitus päättää tietojen luovuttamisesta tietovarannosta ja vastaa luovutuksen lainmukaisuudesta. Henkilötietojen tietolähteenä on rekisteröidyn itse ilmoittamat tiedot, esimerkiksi hakulomakkeet, oppijanumerorekisteri ja oppilaitoksen ylläpitäjät.

Opetushallitus säilyttää käyttäjän tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.

Sinulla on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on myös oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön, Wellamo-opiston rehtori