Hyppää sisältöön
Lasten soittoryhmä

Musiikki – laaja oppimäärä

Musiikin taiteen perusopetus antaa perustan elämänikäiseen musiikkiharrastukseen, musiikin omakohtaiseen tekemiseen ja kokemiseen. Taiteen perusopetus on pääsääntöisesti lapsille ja nuorille suunnattua tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetusta.

Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan lähtökohdat ja kiinnostuksen kohteet sekä tuetaan myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymistä. Oppilas oppii tunnistamaan musiikilliset vahvuutensa ja tapansa harrastaa musiikkia. Opetus kannustaa oppilasta esteettisen ja luovaan ajattelun sekä sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Pitkäaikainen musiikkiharrastus asettuu osaksi paikallista musiikkikulttuuria.

Opetusohjelmassa on seuraavat soittimet: viulu, sello, piano, huilu ja klassinen kitara.

Oppilaat voivat soittaa yhdessä erilaisissa kokoonpanoissa.

Tarjoamme klassisen opetuksen lisäksi mahdollisuuden opiskella myös kansanmusiikkia.
Nastolassa toimii suomalaista kansanmusiikkia esittävä Nastolan Pikkupelimannit, johon voi tulla mukaan jo opintojen alkuvaiheessa.

Laajat opinnot

Opintojen laajuus on 1300 tuntia ja kesto 12 vuotta. Opinnot jakautuvat perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Lopputyö tehdään osana syventäviä opintoja. Opetukseen sisältyy soittimen yksilöopetusta (45 min./vko), yhteismusisointia ja monipuolisesti musiikin hahmottamisen aineita. Oppimäärän suorittaminen antaa valmiudet jatko-opintoihin.

Arviointi

Laajan arviointi ja itsearviointi tehdään pedanetissä uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Oppilaaksi ottaminen

Uu­sia op­pi­lai­ta ei enää ote­ta mu­sii­kin laa­jaan tai­teen pe­ru­so­pe­tuk­seen Wel­la­mo-opis­toon syk­sys­tä 2024 al­kaen. Tiedote 13.3.2024.