Hyppää sisältöön

Musiikki – yleinen oppimäärä

Musiikin taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä antaa perustan elämänikäiseen musiikkiharrastukseen sekä musiikin omakohtaiseen tekemiseen ja kokemiseen. Opetus perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan lähtökohdat ja kiinnostuksen kohteet, sekä tuetaan myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymistä. Oppilas oppii tunnistamaan musiikilliset vahvuutensa ja tapansa harrastaa musiikkia. Opetus kannustaa oppilasta esteettiseen ja luovaan ajatteluun sekä sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Keväisin järjestetään matinea, jossa kaikki halukkaat oppilaat saavat esiintyä.

Arviointi tapahtuu siten, että syksyisin valitaan yhdessä opettajan kanssa oppilaalle muutama tavoite lukuvuodelle, ja keväällä lukuvuoden päätteeksi tavoitteita tarkastellaan yhdessä oppilaan kanssa. Opettaja arvioi onko tavoite täyttynyt, ja kirjaa arvioinnin sanallisesti muistiin. Arviointia ei liitetä päättötodistukseen, mutta huoltaja saa pyydettäessä tiedot arvioinnista omalta opettajalta. Arviointi on yksi oppimisen ja opettamisen työväline.

Opetusohjelmassa on seuraavat soittimet: piano, viulu, akustinen kitara, sähkökitara ja sello.

Opintojen laajuus on 500 tuntia ja kesto kahdeksan vuotta. Opinnot jakautuvat yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin. Opetukseen sisältyy soittimen yksilöopetusta (30 minuuttia/vko), yhteismusisointia ja musiikin hahmotuksen ryhmäopetusta.

Voit tiedustella vapaita oppilaspaikkoja lukuvuoden aikana toimistosta. Haku keväisin, seuraa verkkosivuja.