Hyppää sisältöön

Aikuisten taiteen perusopetus

Kuvataide

on tavoitteiltaan ja laajuudeltaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista ja perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

Opetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan kuvataideosaamista ja vahvistaa hänen identiteettiään taiteentekijänä sekä luoda pohjaa jatko-opintoihin hakeutumiselle.

Opintojen laskennallinen laajuus on 500 tuntia ja kestoltaan kolme ja puoli vuotta eli 7 lukukautta. Opetus jakaantuu yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin. Opinnot sisältävät ryhmä- ja pienryhmäopetusta sekä itsenäistä työskentelyä ja osa opiskelusta tapahtuu käyttäen Peda.net -verkkoalustaa.

Opinnoissa perehdytään kuvataiteen perusteisiin, sisältönä on kuvataiteen eri osa-alueita kuten piirustus, maalaus, taidegrafiikka ja kolmiulotteinen hahmotus. Teemaopintojen lopuksi opiskelija valitsee oman syventymisalansa kiinnostuksensa mukaisesti ja tekee lopputyön, johon liittyy myös näyttely. Opintojen suorittamisesta annetaan yleisen taiteen perusopetuksen mukainen todistus.

Opiskelija saa Wellamo-opiston Taitajamerkin (Open Badge) kun hänelle on myönnetty päättötodistus opetussuunnitelman mukaisista 500 tunnin opinnoista.

Kuoro

Musiikki

Musiikin aikuisten taiteen perusopetus (ATPO) on tavoitteiltaan ja laajuudeltaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista ja perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Opiskelu syventää henkilökohtaisia musiikillisia valmiuksia ja tietoja sekä luo pohjaa pitkäaikaisille musiikkiopinnoille. Opinnot on suunnattu laulunopiskelijoille ja ne sisältävät yksinlaulutuntien lisäksi yhtyelauluopetusta sekä musiikin hahmotusaineita. Opintoihin kuuluu säännöllisiä yhteisharjoituksia ja matineoita huipentuen loppukonserttiin tai muuhun loppuproduktioon. Opiskelijat saavat opintoihinsa yksilöllistä ohjausta ja etenevät oman tasonsa ja tavoitteidensa mukaisesti. Kaikille yhteisten opintojen lisäksi valitaan muutamia vapaavalintaisia aineita, jotka tukevat ja syventävät omia lauluopintoja. Valittavissa on opintoja mm. vapaasta säestyksestä, musiikin hahmottamisesta, eri laulutyyleistä ja tekniikoista sekä esiintymiseen ja teatteri-ilmaisuun liittyvistä kursseista. Ohjaavan opettajan kanssa laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS), jossa ainevalikoima ja opiskeluaikataulu määritellään.

Musiikin ATPOn opintojen laajuus on 500 tuntia. Kokonaiskesto opintojen suorittamiseen on kaksi ja puoli lukuvuotta eli viisi lukukautta. Opintojen suorittamisesta annetaan yleisen taiteen perusopetuksen mukainen todistus.

Opiskelija saa Wellamo-opiston Taitajamerkin (Open Badge) kun hänelle on myönnetty päättötodistus opetussuunnitelman mukaisista 500 tunnin opinnoista.