Hyppää sisältöön

TIETOA WELLAMO-OPISTOSTA

Wellamo-opisto – seudullinen kansalaisopisto

Meillä voit opiskella ja harrastaa tavoitteellisesti kieliä, taito- ja taideaineita, liikuntaa, tanssia, tietotekniikkaa, sanataidetta, sukuhistoriaa sekä muita aineita vuosittain vaihtuvalla tarjonnalla.

Wellamo-opiston tarjonnassa on lukuvuosittain kursseja ja vapaa-ajan toimintaa ryhmäopetuksen, yksilöopetuksen ja luentojen muodossa. Opetustarjonnasta löytyy kursseja kaikenikäisille: lapsille, nuorille, työikäisille, senioreille, erityisryhmille sekä lapsi/aikuinen –kursseja.

Wellamo-opisto – faktatiedot

Wellamo-opisto on Lahden kaupungin ylläpitämä kansalaisopisto, jonka toimialueena ovat Lahden lisäksi Asikkala, Hollola, Kärkölä, Myrskylä, Orimattila ja Padasjoki. Opisto tarjoaa 50 000 opetustuntia vuodessa toiminta-alueensa kuntien noin 150 toimipisteessä. Wellamo-opisto on Suomen suurin seudullinen kansalaisopisto.

Wellamo-opistolla on oma johtokunta. Opiston toiminnassa vaikuttavat laki Vapaasta sivistystyöstä (632/1998) ja laki Taiteen perusopetuksesta (633/1998).

 • Lahti
  Anneli Viinikka (pj)
  Katja Ståhl
  Reijo Oksanen
  Hanna-Sisko Onnela

  Asikkala
  Aaro Moilanen

  Hollola
  Yrjö Lepola

  Myrskylä
  Eeva Hava

  Orimattila
  Saija Hakonen (vpj)

  Padasjoki
  Pekka Koskela

 • Kansalaisopistosta elinvoimaa ja osaamista

  Vuoden 2007 alusta perustettua Wellamo-opistoa ylläpitää Lahden kaupunki ja mukana on seitsemän sopimuskuntaa. Opiston toimialueen muodostavat Lahden kaupungin lisäksi Asikkala, Hollola, Kärkölä, Myrskylä, Orimattila ja Padasjoki.

  Koulutustehtävä

  Wellamo-opiston koulutus vastaa toiminta-alueensa asukkaiden omaehtoisiin koulutustarpeisiin eri elämänvaiheissa. Opiston koulutus painottuu taito- ja taideaineisiin, kieliin, terveyttä edistäviin aineisiin, tietotekniikkaan sekä yhteiskunnallisiin aineisiin.

  Visio

  Wellamo-opisto tukee kuntalaisten hyvinvointia ja mahdollistaa elinikäisen oppimisen sekä aktiivisen kansalaisuuden.

  Opiston kolme palvelukokonaisuutta muodostuvat vapaasta sivistystyöstä, taiteen perusopetuksesta ja tilauskoulutuksesta.

  Strategiatulkinta vuoteen 2030

  Johtokunta hyväksyi kehittämisohjelman 18.12.2018.
  Strategiatulkinta – Rohkeasti vuoteen 2030

  Lahti • Asikkala • Hollola • Kärkölä • Myrskylä • Orimattila • Padasjoki

 • Oletko kiinnostunut tuntiopettajan tehtävistä Wellamo-opistosta?
  Haluatko tarjota uusia kursseja opetusohjelmaamme?
  Ota yhteyttä opiston toimistoon.

  Liikunnansijaisia tarvitsemme jatkuvasti – ilmoittaudu sijaislistalle!

  Voit ilmoittautua allaolevilla ilmoittautumisnumeroilla eri liikuntamuotojen sijaislistalle. Täytä henkilötietosi ja saat siitä lähtien teksiviestinä sijaispyyntöjämme.

  • sijaiseksi kuntoliikuntaan 118301100
   (kuntojumpat, vesijumpat, kahvakuulat, nyrkkeily, kuntosalit jne.)
  • sijaiseksi tanssilliseen liikuntaan 118301201
   (zumba, Lavis -lavatanssijumppa, Dance, lastentanssit, senioritanssit jne.)
  • sijaiseksi keho ja terveys ainealueen kursseille 118301302
   (jooga, venyttely, kehonhallinta ja -huolto, asahi, pilates jne.)

  Lisätiedot:

  Sari Berggren
  sari.berggren@wellamo-opisto.fi p. 050 398 5859

  Johanna Rajala
  johanna.rajala@wellamo-opisto.fi p. 050 398 5860

 • Aamula on opistolaisten kesäpaikka Merrasjärven rannalla, jossa voit viettää aikaa ja saunoa kesäisin.

  Aamulan sauna lämpiää jälleen kesäkeskiviikkoisin 2.6. alkaen klo 16 – 19!

  Jäsenmaksu 25 € / kesä

  Huomioithan koronarajoitukset: Max 4 hlöä lauteilla yhtäaikaa

  Tervetuloa!

  Lisätiedot Aamulan kotisivuilta:

  Kesäkoti Aamulan omat nettisivut
  Aamula Facebookissa

  Ajo-ohje:

  Kesäkoti Aamulaan pääset Merrasjärven uimarannalta lähtevää kuntopolkua pitkin noin 700 m Holman suuntaan.

  Lisätietoja antaa Aamulan johtokunnan puheenjohtaja Leena Kosonen, puh. 040 501 4145 tai kosonen.leena@phnet.fi

Hankkeet ja projektit

 • Opetushallitus (OPH) on myöntänyt kansalais- ja työväenopistoille kertaluonteista valtionavustusta aikuisten perustaitojen ja digitaitojen kehittämiseen. Valtionavustus on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) sekä OPH:n yhteistä Digiaikakauden taidot -ohjelmaa, joka ehkäisee eriarvoisuutta, antaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja. Hanke päättyy 31.12.2020.

  Wellamo-opiston Digivoimaa-hankkeella vahvistetaan aikuisten perus- ja digitaitoja Wellamo-opiston toiminta-alueella Päijät-Hämeessä. Hanke tekee yhteistyötä alueen kirjastojen kanssa Digiklinikka- toiminnalla keskittyen taitojen kehittämiseen kunnissa, joissa digitaalisten taitojen kehittämistoimintaa aikuisväestölle on vähemmän.

  Digipaketti 1

  Suunnattu digipudokkaille (huomioiden kohderyhmä). Sisältää perusasiat digitaalisten työvälineiden käytöstä ja digipalveluista. Nonstop – koulutusta paikallisesti esim. digiklinikat kirjastoissa.

  Digipaketti 2

  Tuetaan koulutuksen keinoin paikallisia vertaismentoreita. Suunnattu digimentoreille, jotka saavat koulutuksen kautta tietoa uusista digipalveluista. Digimentorin on mahdollista hakea osaamismerkkiä koulutuksen suoritettuaan.

  Toiminnalla pyritään vahvistamaan myönteisten oppimiskokemusten kautta kuntalaisten nykypäivän kansalaistaitoja ja kannustamaan  monin eri tavoin digirohkeuteen. Toteutamme uusia kurssimalleja sekä ennen muuta etsivän ja hakevan työmuodon soveltamista kansalaisopistokontekstissa ja yhteistyöverkostoissa.

 • Vastuullisesti Wellamosta -hanke on Opetushallituksen rahoittama laatu- ja kehittämishanke ajalla 1.6.2019-31.12.2020.

  Hankkeessa palvelumuotoilemme opiston toimintaa kestävän tulevaisuuden teemalla. Tavoitteena on vastuullisuuden tunnistaminen ja näkyminen opiston kurssisuunnittelussa, sisällöissä, viestinnässä ja toiminnassa. Tarkoituksena on luoda yhdessä henkilöstön kanssa yhteiset toimintatavat ja sitoutua toimimaan vastuullisesti. Vastuullisuus tulee näkymään eri tavoin opiston viestintäkanavissa.

 • Wellamo-opisto on saanut Erasmus + KA104 liikkuvuushankeen edistääkseen henkilöstön osaamisen uudistumista. Opisto on saanut yhteensä kymmenen apurahaa, joilla on tarkoitus toteuttaa täydennyskoulutuskurssi – ja Job- shadowing  – vaihtojaksoja Euroopassa. Hankkeeseen osallistuvat Wellamo-opiston opettajat, tuntiopettajat ja ohjaajat sekä hallintohenkilöstö.

  Hankkeen liikkuvuuksille on saatu jatkoaikaa 31.5.2022 saakka. Hakuinfo opettajien extranetissa.

  HANKKEEN TEEMAT:

  1. Palvelumuotoiluosaamisen kehittäminen
  2. Uudet opetusmenetelmät ja erilaiset oppimisympäristöt
  3. Digitaalisuus opetuksen tukena ja välineenä
  4. Tulevaisuuden avaintaitojen vahvistaminen
  5. Vertaisneuvonta ja osaamisen jakaminen

  Hanketta koordinoi Päivi Vihma, paivi.vihma@wellamo-opisto.fi

 • Wellamo-opistossa käynnistyi syyskaudella 2019 henkilöstön osaamisen kehittämishanke yhteistyössä Heinolan kansalaisopiston kanssa.

  Opistot tarjoavat opettajille monipuolista henkilöstökoulutusta ja pedapajoja. Koulutuksella kannustetaan ja vahvistetaan oman osaamisen jakamiseen pienryhmissä ja ainekohtaisesti vertaismentoroinnin keinoin. Tavoitteena on tukea ja vahvistaa opettajien taitoja

  • digitaalisessa osaamisessa ja sen jakamisessa
  • asiakaslähtöisten ohjaus- ja kohtaamistaitojen hallinnassa
  • tulevaisuuden kansalaisopistotyössä tarvittavassa osaamisessa

  Hanke on Opetushallituksen rahoittama laatu- ja kehittämishanke vuosille 2019-2021, jota Heinolan kansalaisopisto hallinnoi.

 • Voimaa Wellamosta -hanke

  Opetushallituksen rahoittama laatu- ja kehittämishanke päättyi 31.12.2019. Toiminnan kohderyhmänä oli Wellamo-opiston toimialueella asuvat ikääntyvät kuntalaiset, jotka tarvitsevat tukea ja virikkeitä mielekkään harrastustoiminnan löytämiseen, toimintakyvyn ylläpitämiseen ja elämän hallintaan.: + 65 vuotiaat juuri eläköityvät kuntalaiset, +85 vuotiaat ikääntyneet vielä kotona asuvat kuntalaiset sekä erityiset oppijat: kärkenä muistiongelmaiset ja muistisairaat.

  Wellamo-opiston kehittämishankkeessa tavoitteena oli erilaisten pilotointien avulla luoda uusia toimintamalleja opistolle. Toimintaa ideoitiin yhdessä eri sidosryhmien kanssa moniammatillisena yhteistyönä. Toiminta kannustaa aktiivisuuteen ja osallisuuteen, ehkäisee yksinäisyyttä ja ennaltaehkäisee toimintakyvyn heikkenemistä.

  Muun muassa Ikääntymisvalmennus- palvelukonseptissa/ Elämäni eläkevuodet, on huomioituna eri ikäiset seniorit sekä heidän kiinnostuksensa ja tarpeensa muuntuvissa toimintaympäristöissä. Päijät- Häme ikääntyy vauhdilla ja myös muistisairaiden osuus väestön keskuudessa kasvaa. Hankkeessa tuotettiin sisältöä varhaisvaiheen muistiongelmista kärsivien virkistävään toimintaan yhdessä vertaisten kanssa. Eri kuntien palvelutalojen avoimeen päivätoimintaan suunniteltiin ja toteutettiin aktivoivaa toimintaa. Kauppakeskus Trion Lyyli-pisteessä toteutui muun toiminnan yhteydessä myös kauppakeskuskävelyt. Uuden toiminnan kehittämisessä huomioitiin erilaiset oppimisympäristöt ja sisällöt, vertaismentorointi ja digitaalisuus.

  Hankkeen koordinaattorina toimi Päivi Vihma (paivi.vihma@wellamo-opisto.fi). Tarkempaa tietoa hankkeen toiminnasta löytyy Peda.netissa.

  Wellamon Werkot 2016 – 2017

  Opetushallituksen laatu- ja kehittämishankkeessa kehitettiin sähköisten ympäristöjen hyödyntämistä opetustoimintaan liittyvässä informaatiossa ja tiedottamisessa, opiskelijoiden ohjauksessa, opettajien toiminnassa ja uusien asiakasryhmien tunnistamisessa.

  Hankkeen aikana toteutettiin opetuksen runkosuunnitelmat ja opiskelijoiden Taitaja-osaamismerkkijärjestelmä Open Badge-ohjelman pohjalle, parannettiin kurssikuvauksia ja tehtiin näkyviksi ja asiakasystävällisiksi monipuoliset opinpolut sähköisten ympäristöjen avulla. Wellamon Werkot-sivustolle luotiin laaja diginäyttely ja opettajien henkilöstögalleria oman osaamisen esittelyyn.

  WellMob1 2014-16 ja WellMob2 2015-17

  Erasmus + henkilöstöliikkuvuushankerahoituksella ja EU:n tuella on Wellamo-opiston henkilöstö suorittanut kansainvälisiä koulutus- ja jobshadowing jaksoja yhteensä 20 WellMob1:n ja WellMob2:n aikana.

  Yhteistyöhankkeet

  • LIIRA-hanke 2016-2018

  Wellamo-opisto oli mukana yhteistyökumppanina Lahden kaupungin liikuntapalveluiden Liikettä ilman rajoja eli LIIRA- hankkeessa. Hankkeen tavoitteena oli yhteinen ja kaikille avoin liikuntakulttuuri, yhdenvertaisuus liikuntapalveluiden saatavuudessa sekä maahanmuuttajien osallisuuden ja sosiaalisten suhteiden edistäminen.

  • Salvos-hanke

  Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen kehittäminen kuvataiteen taiteen perusopetuksen avulla / Opetushallitus, koordinoijana Valkeakosken kaupunki / Taide- ja muotoilukoulu TAIKA.

  • Nuorten ideat

  Opetushallitus, koordinoijana Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia / Wellamo-opisto.

  • Päijät-Osaaja 2010-2017

  Päijät-Osaaja oli Osaava-ohjelmaan kuuluva vapaan sivistystyön opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke, joka toimi yhteensä 13 kunnan alueella. Hankkeen rahoittajana oli Etelä-Suomen Aluehallintovirasto.

  Hanke toteutettiin yhteistyössä Heinolan kansalaisopiston, Wellamo-opiston ja Itä-Hämeen opiston kanssa. Siinä vahvistettiin opetustoimen henkilöstön osaamista, haettiin uudenlaisia toimintatapoja henkilöstökoulutuksen järjestämiseen sekä kehitettiin yhteistyötä oppilaitosten välillä. Viimeisen hankevuoden 2016-2017 aikana koottiin yhteen hankkeen tuloksia ja siirrettiin hyviä käytänteitä opistojen perustyöhön.