Hyppää sisältöön

TAITEEN PERUSOPETUS

Taiteen perusopetus Wellamo-opistossa

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Sen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti.

Wellamo-opistossa annetaan yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta musiikissa, kuvataiteessa ja käsityössä sekä laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa ja kuvataiteessa. Myös aikuiset saavat taiteen perusopetusta musiikissa ja kuvataiteessa.

Wellamo-opiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998) Taiteen perusopetuksesta sekä Opetushallituksen 20.9.2017 julkaisemaan määräykseen Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017, jossa määritellään taiteenaloittain opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä.

Wellamo-opiston opetussuunnitelmat
Taiteen perusopetus yleinen oppimäärä
Taiteen perusopetus laaja oppimäärä

Peda.netissa voit tutustua taiteen perusopetuksen sisältöihin, oppilaan oppaisiin ja erilaisiin projekteihin.

Voit tiedustella vapaita oppilaspaikkoja lukuvuoden aikana toimistosta.

Ilmoittautuminen taiteen perusopetukseen 13.5.2024 – 11.8.2024.

Taide- ja muotoilukoulu Taika (Lahti)

Kuvataiteen ja musiikin taiteen perusopetus (Asikkala, Hollola, Kärkölä ja Orimattila)