Print

Hankkeet ja projektit

Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatus hanke Salvos

Taide- ja muotoilukoulu Taika on mukana Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen kehittämishankkeessa. Salvos -hankkeen tavoitteena on kehittää arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen sisältöjä ja pedagogiikkaa opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvissa kuvataidekouluissa. Hanke koostuu opettajien koulutuksesta, vertaisoppimisesta, opetuspiloteista sekä hankkeen dokumentoinnista ja tulosten jakamisesta. Päämääränä on vahvistaa arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen osa-aluetta osana kuvataiteen perusopetusta.

Hankkeessa mukana ovat Kuvataide-ja käsityökoulu Emil Valkeakoskelta, Lohjanseudun kuvataidekoulu, Lappeenrannan kuvataidekoulu sekä Taide- ja muotoilukoulu Taika Lahdesta. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Taiteen edistämiskeskus, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo ja Kuvataidekoulujen liitto. Salvos-hankkeen piirissä on noin tuhat lasta ja nuorta. Hanke päättyy vuoden 2018 lopussa.

Salvos-julkaisun painettu versio julkaistiin Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton syyspäivillä Helsingissä 22.11.2018. Siihen on koottu osa hankkeen aikana valmistuneista projekteista ja opetuspiloteista. Sisällöt on teemoitettu neljään aihealueeseen: osallisuus ja vaikuttaminen, ihminen ja arkkitehtuuri, lähiympäristö sekä taidesuhde.

Salvos-julkaisu

 

Lisätietoja Taide- ja muotoilukoulu Taikan suunnittelija opettaja Eeva Kirilin-Helenius (puh.044 716 1332) eeva.kirilin-helenius@wellamo-opisto.fi 

Ohessa linkki Salvoksen nettisivulle:

https://salvoshanke.wordpress.com/