Print

WELLAMO-OPISTON TAITAJA-OSAAMISMERKIT

Wellamo-opistossa on opiskelijoiden haettavana osaamismerkkejä kansalaisopisto-opintojen kuvataiteen, käsityön, musiikin ja sukuhistorian eri aineissa.

Merkki on sähköinen ja visuaalinen tapa kuvata omaa osaamista: tietoja, taitoja ja saavutuksia. Se on näkyvä tunnustus osaamisesta, joka on hankittu harrastuksissa, itseopiskelussa tai muussa toiminnassa koulumaailman ulkopuolella tai aiemmin hankitun osaamisen esille tuomisessa. Taitaja-merkkiä voi hyödyntää näkyväksi tekemisessä omassa työssä, opiskelussa, työpaikkaa vaihdettaessa, vapaa-aikana ym. Sähköisen merkin voi liittää sähköiseen portfolioon. Myönnetyistä merkeistä saa myös paperitodistuksen.

Opiskelija/kurssilainen hakee itse osaamismerkkiä. Hakijan tulee olla opiskelijana Wellamo-opistossa lukuvuonna 2018-2019. Hakijalta edellytetään perehtyneisyyttä ja aktiivista harrastamista opinnoissa.
Taitaja-osaamismerkkiä hakiessaan sekä 18 vuoden ikää.

Kaikissa opinnoissa, joissa osaamismerkkiä voi hakea, on kurssille laadittu tavoitteista ja sisällöstä runkosuunnitelma tai osaamiskriteerit. Niihin on kirjattu kurssilla käsiteltävät ja omaksuttavat asiat.

Tutustu Taitaja-osaamismerkin runkosuunnitelmaan (linkki merkin nimestä) ja tunnista oma tieto- ja taitopohjainen osaamisesi.

Hae osaamismerkkiä ja tuo näkyväksi omat taitosi! – Hakulomake Taitaja-merkeille on avoinna kevätlukukaudella ajalla 1.2.-17.3.2019. Taitaja-merkin hinta on 45 €.

Lisätietoja Open Badge -osaamismerkeistä:

https://openbadgepassport.com/tietoja/

 

WELLAMO-OPISTON TAITAJA-OSAAMISMERKIN HAKIJALLE

Osaamismerkki on keino näyttää omaa osaamistaan haluamissaan verkostoissa. Merkki auttaa tekemään näkyväksi osaamista – tietoja ja taitoja – joka voi olla hankittu koulu- tai työmaailman ulkopuolella esim. harrastuksissa. Merkin saaja voi näyttää omat merkkinsä erilaisissa palveluissa, jotka tukevat Open Badge -konseptia. Niitä voi jakaa ja esitellä mm. Facebookissa, Twitterissä ja Linkedlnissä.

Käy tutustumassa hakemasi osaamismerkin runkosuunnitelmaan. Ne luettuasi voit arvioida, oletko omaksunut osaamismerkissä tarvittavat tiedot ja taidot ja onko osaamisesi merkin edellyttämällä tasolla.
Osaamistasi tarkastellaan hakemuksesi ja oman opettajasi antaman palautteen perusteella. Taitaja-merkki myönnetään Wellamo-opiston Taitaja-työryhmässä, joka koostuu Wellamo-opiston opettajista.

Miten haet Taitaja-merkkiä?

Jokaisen merkin alla on linkki hakulomakkeeseen, joka avautuu 1.2.2019. Täytä lomake kaikilta osin vastaamalla kysymyksiin ja kerro osaamisestasi. Voit liittää mukaan tiedostoja esim. kuvia, jotka kuvaavat tietojasi ja taitojasi. Hakulomakkeen voi välillä tallentaa ja täydentää ennen kuin lähettää valmiin hakemuksen.

Kaikki hakemukseesi lisätyt tiedot ja mahdolliset liitteet näkyvät julkisina hakemustasi käsittelevälle opiston Taitaja-työryhmälle. Vältä henkilötietojen jakamista ja jos hakemuksen liitteissä, kuvissa ym. näkyy muita henkilöitä, pyydä henkilöltä lupa julkaisulle ennen sen liittämistä hakemukseesi.

Hakulomake on auki 1.2.-17.3.2019 välisen ajan ja hakijoille ilmoitetaan 5.4.2019 mennessä merkin myöntämisestä. Taitaja-merkin hinta on 45 €.

Tuo näkyväksi omat taitosi ja täytä hakulomake!

TAITAJA-OSAAMISMERKIN SAAJAN OSAAMINEN
Merkin nimestä linkki runkosuunnitelmaan

Kuvataide

 

Keramiikan Taitaja
• Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, valmistaa ja viimeistellä esteettisiä ja tehtäväänsä sopivia keramiikkatöitä.
• Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti erilaisia ja tuotteeseen soveltuvia materiaaleja ja työtapoja.
• Opiskelija osaa keramiikkaan liittyvät valmistusprosessit eli hallitsee erilaiset käsinrakennustekniikat, tunnistaa savilaadut ja yleisimmät pinnankäsittely- ja koristelutekniikat.
• Opiskelija hallitsee keramiikan valmistukseen liittyvän työvälineiden käytön ja osaa noudattaa työturvallisuuteen liittyviä asioita.

Linkki hakemukseen

Lasityön Taitaja
• Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, valmistaa ja viimeistellä esteettisiä ja tehtäväänsä sopivia lasitöitä.
• Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti erilaisia ja tuotteeseen soveltuvia materiaaleja ja työtapoja.
• Opiskelija osaa lasitöihin liittyvän valmistusprosessin sekä osaa toteuttaa malli- ja rakennesuunnittelun valitsemassaan lasitekniikassa (kuparifoliotekniikka, lasinsulatus, lasimosaiikki, lasimaalaus tai lyijykisko-tekniikka).
• Opiskelija hallitsee lasityön työvälineiden käytön ja osaa noudattaa työturvallisuuteen liittyviä asioita.

Linkki hakemukseen

Käsityö

 

Huovutuksen Taitaja
• Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja viimeistellä huovutustöitä ja valita sopivat villalaadut eri käyttötarkoituksiin.
• Opiskelija hallitsee villan huovutusmenetelmät kuten käsinhankaus, rullaustekniikka, neulahuovutus ja kaavan avulla valmistettavat kolmiulotteiset muodot.
• Opiskelija tuntee huovutustöiden kuviointitapoja ja lisämateriaaleja sekä osaa käyttää niitä valmistaessaan tossuja, laukkuja, seinätekstiilejä, vaatetuskankaita ym.
• Opiskelija tuntee huovutuksessa käytettäviä työvälineitä ja osaa hakea ideoita ja ohjeita lehdistä, kirjoista ja internetistä.

Linkki hakemukseen

Kankaankudonnan Taitaja
• Opiskelija hallitsee itsenäisesti kaikki kankaankudonnan vaiheet, pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja viimeistelemään kankaankudontatöitä sekä tunnistaa ja tiedostaa kudonnaisten hyvän laadun.
• Opiskelija tunnistaa yleisimpiä kankaankudonnassa käytettäviä materiaaleja sekä tietää niiden käyttö- ja hoito-ominaisuuksia.
• Opiskeluun on sisältynyt kankaankudonnan peruskäsitteet, yleisimmät sidokset ja lankojen menekkilaskelmia.
• Opiskelija osaa lukea valmiita sidoskuvia ja rakentaa itsenäisesti kankaan niiden mukaan.

Linkki hakemukseen

Pitsinnypläyksen Taitaja
• Opiskelija osaa koko pitsinnypläyksen prosessin suunnittelusta toteutukseen, tunnistaa ja tiedostaa hyvän laadun sekä tuntee ergonomisesti hyvät työtavat.
• Opiskelija osaa valita sopivat langat, hallitsee peruslyönnit ja –kuviot sekä käyttää viimeistelyn yhteydessä tarvittavia koneita ja laitteita.
• Opiskelija tuntee nypläyksen keskeisen sanaston ja osaa lukea symboliohjeita sekä mynstereitä.
• Opiskelija osaa nyplätä jatkuvalankaisia ja palapitsejä sekä liittää niitä tekstiilituotteisiin.
• Opiskelija on tutustunut Suomen pitsiperinteeseen (Rauma, Heinämaa ja Karjalan nyytingit) ja tuntee myös ulkomaisia pitsityyppejä.

Linkki hakemukseen

Ompelun Taitaja
• Opiskelija osaa vaatteiden valmistuksen koko prosessin suunnittelusta toteutukseen sekä vaatteiden hoitoon ja huoltoon.
• Opiskelija osaa ottaa mittoja, valita ja jäljentää kaavoja sekä muokata niitä omille mitoille sopiviksi.
• Opiskelija osaa käyttää ompelutöiden valmistuksen ja viimeistelyn yhteydessä tarvittavia koneita ja laitteita.
• Opiskelija tuntee yleisimmät materiaalit ja lisätarvikkeet ja osaa valita niistä käyttötarkoitukseen sopivat.
• Opiskelija osaa käyttää ammatillisia termejä, ommella vaatteiden yksityiskohtia ja koota vaatteita mielekkäässä järjestyksessä.

Linkki hakemukseen

Tilkkutyön Taitaja
• Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, valmistaa ja viimeistellä esteettisiä ja eri käyttötarkoitukseen sopivia tilkkutöitä sekä tietää sommittelun ja väriopin perusteita.
• Hän hallitsee erilaisten materiaalien ja työtapojen monipuolisen käytön ja osaa valita ne tuotteeseen soveltuviksi.
• Hän tietää keskeiset tilkkutyön termit, osaa soveltaa ohjeita tarkoituksenmukaisesti ja laajentaa osaamistaan eri lähteitä käyttäen.
• Opiskelija osaa käyttää tilkkuompelussa tarvittavia työvälineitä ja koneita sekä tietää työtapaan sopivat apumateriaalit.

Linkki hakemukseen

Puutyön Taitaja
• Opiskelija osaa suunnitella, valmistaa ja viimeistellä erilaisia käyttötarkoitukseensa soveltuvia tuotteita puusta.
• Opiskelija tuntee puutöissä yleisimmin käytetyt puuraaka-aineet, liimat sekä pintakäsittelyaineet.
• Opiskelija lukea teknisiä piirustuksia ja osaa käyttää puutöiden käsityökaluja sekä yleisimpiä puuntyöstökoneita oikein ja turvallisuusohjeita noudattaen.
• Opiskelija tuntee puutöiden yleisimmät liitos- ja pintakäsittelymenetelmät ja osaa soveltaa niitä omiin tuotteisiin.

Linkki hakemukseen

Metallityön Taitaja
• Opiskelija osaa suunnitella, valmistaa ja viimeistellä erilaisia käyttötarkoitukseensa soveltuvia metallituotteita.
• Opiskelija tunnistaa yleisimmin käytetyt metalliraaka-aineet ja niiden kauppamuodot.
• Opiskelija osaa lukea teknisiä piirustuksia ja käyttää metallitöiden käsityökaluja ja -koneita kuten levytyökoneita, pylväsporakonetta, kulmahiomakonetta oikein ja turvallisuusohjeita noudattaen
• Opiskelija osaa tehdä hitsaustöitä sekä metalliesineiden pinnan suojaus- ja viimeistelytöitä.

Linkki hakemukseen

Entisöinnin Taitaja
• Opiskelija tietää entisöinnin perusteet ja osaa valita entisöitäviin tuotteisiinsa oikeat työtavat turvallisuusohjeita noudattaen.
• Opiskelija tuntee huonekalujen eri tyylisuuntauksia ja tunnistaa huonekaluissa ja esineissä käytettyjä puuraaka-aineita.
• Hän tuntee huonekalujen ja esineiden entisöinnissä käytettyjä työkaluja, pintakäsittelyaineita ja -menetelmiä.
• Opiskelija osaa valmistaa perinteisiä maaleja ja lakkoja ja osaa tehdä erilaisia pintoja ja puuosien korjauksia.

Linkki hakemukseen

Puunsorvauksen Taitaja
• Opiskelija osaa suunnitella, valmistaa ja viimeistellä erilaisia sorvattuja esineitä puusta.
• Opiskelija hallitsee puunsorvauksen perustekniikat ja osaa sorvata erilaisia esineitä oikein ja turvallisuusohjeita noudattaen.
• Opiskelija osaa teroittaa yleisimmät puunsorvaustaltat ja suorittaa sorvin huoltotyöt.
• Hän tunnistaa yleisimmät puunsorvauksessa käytetyt puuraaka-aineet ja osaa suorittaa sorvattujen esineiden pintakäsittelyn.

Linkki hakemukseen

Musiikki

 

 

Laulun Taitaja
• Opiskelija hallitsee äänenmuodostuksen perusteet, laulamisen peruselementit sekä tyylinmukaisen fraseerauksen, soinnin ja tulkinnan ymmärtämisen.
• Opiskelija on oppinut ja osaa 10-20 kappaleen ohjelmiston eri musiikkityyleistä.
• Opiskelijalla on kokemuksia laulun tulkitsemisesta ja esittämisestä yleisölle.
• Opiskelija ymmärtää ja pystyy omaksumaan musiikin muotorakenteita ja osaa harjoitella myös itsenäisesti oman instrumenttinsa ohjelmistoa.
Osaamisen kriteerit ja perusteet

Linkki hakemukseen

 

Soiton Taitaja
• Opiskelija hallitsee oman soittimensa soittotekniikan perusteet sekä osaa tulkita ja esittää tyylinmukaisesti monipuolista ohjelmistoa.
• Opiskelija on oppinut ja osaa 10-20 kappaleen ohjelmiston eri musiikkityyleistä.
• Opiskelijalla on kokemuksia oman instrumentin kanssa esiintymisestä ja kappaleiden tulkitsemisesta.
• Opiskelija osaa lukea oman instrumenttinsa nuotteja ja osaa harjoitella myös
itsenäisesti oman instrumenttinsa ohjelmistoa.
• Opiskelija tuntee oman soittimensa ja sen soittoon liittyvän terminologian.
Osaamisen kriteerit ja perusteet

Linkki kitaransoiton hakemukseen
Linkki pianonsoiton hakemukseen
Linkki huilunsoiton hakemukseen
Linkki harmonikansoiton hakemukseen
Linkki rumpujensoiton hakemukseen
Linkki bassonsoiton hakemukseen
Linkki viulunsoiton hakemukseen

Sukuhistoria

 
Sukuhistorian Taitaja
• Opiskelija pystyy itsenäiseen sukututkimukseen käyttäen lähdemateriaalina kirkonarkistoa, läänintilejä (henkikirjat, maakirjat, kymmenysveroluettelot), voudintilejä, sotilasmateriaalia ja tuomiokirjoja.

• Opiskelija tuntee tärkeimmät kotimaiset arkistot ja osaa tehdä niissä aineistotilaukset.
• Opiskelija tuntee sukututkimuksen käytännesäännöt ja osaa soveltaa niitä omassa tutkimuksessaan.
• Opiskelija tuntee geneettisen sukututkimuksen periaatteet.

Linkki hakemukseen