Print

AIKUISTEN TAITEEN PERUSOPETUS (ATPO)
KUVATAIDE JA MUSIIKKI

Aikuisten taiteen perusopetus / Kuvataide

on tavoitteiltaan ja laajuudeltaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista ja perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Opetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan kuvataideosaamista ja vahvistaa hänen identiteettiään taiteentekijänä sekä luoda pohjaa jatko-opintoihin hakeutumiselle.

Opintojen laskennallinen laajuus on 500 tuntia ja kestoltaan kolme ja puoli vuotta eli 7 lukukautta. Opetus jakaantuu yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin. Opinnot sisältävät ryhmä- ja pienryhmäopetusta sekä itsenäistä työskentelyä ja osa opiskelusta tapahtuu käyttäen Peda.net -verkkoalustaa.

Opinnoissa perehdytään kuvataiteen perusteisiin, sisältönä on kuvataiteen eri osa-alueita kuten piirustus, maalaus, taidegrafiikka ja kolmiulotteinen hahmotus. Teemaopintojen lopuksi opiskelija valitsee oman syventymisalansa kiinnostuksensa mukaisesti ja tekee lopputyön, johon liittyy myös näyttely.

Seuraavan ATPOn hakuaika on 3.9.-19.10.2018.

Lisätiedot:
Leila Kaltiainen, puh. 050 398 5853
leila.kaltiainen@wellamo-opisto.fi

Aikuisten taiteen perusopetus / Musiikki

Musiikin ATPO on tavoitteiltaan ja laajuudeltaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista ja perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Opiskelu syventää henkilökohtaisia musiikillisia valmiuksia ja tietoja sekä luo pohjaa pitkäaikaisille musiikkiopinnoille. Opinnot on suunnattu laulunopiskelijoille, ja ne sisältävät yksinlaulutuntien lisäksi yhtyelauluopetusta sekä musiikin perusteita. Opintoihin kuuluu säännöllisiä yhteisharjoituksia ja matineoita huipentuen loppukonserttiin tai muuhun esitykseen. Opiskelijat saavat opintoihinsa yksilöllistä ohjausta ja etenevät oman tasonsa ja tavoitteidensa mukaisesti. Kaikille yhteisten opintojen lisäksi valitaan muutamia vapaavalintaisia aineita, jotka tukevat ja syventävät omia lauluopintoja. Ohjaavan opettajan kanssa laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS), jossa ainevalikoima ja opiskeluaikataulu määritellään.

Musiikin ATPOn opintojen laajuus on 500 tuntia. Kokonaiskesto opintojen suorittamiseen on kaksi ja puoli lukuvuotta eli viisi lukukautta. Seuraava ATPO alkaa tammikuussa 2019, valinnat on joulukuussa 2018. Opintojen suorittamisesta annetaan yleisen taiteen perusopetuksen mukainen todistus. ATPO-opintojen osana on myös mahdollista suorittaa Suomen musiikkiopistojen liiton mukaisia tutkintoja.

Lisätiedot:
Hannu Marjamäki, puh. 050 398 5858
hannu.marjamaki@wellamo-opisto.fi