Hyppää sisältöön

Ohjeita oppilaille

 • Haku seuraavalle lukuvuodelle alkaa toukokuussa. Ilmoittautuminen tehdään verkossa, suoraan lapsen tai nuoren oman ikätason mukaiseen ryhmään. Tiedon oppilaspaikasta, kokoontumisajasta ja -päivästä, luokasta ja opettajasta, saat heti ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli ryhmä on jo täynnä voit ilmoittautua varasijalle. Tarjoamme oppilaspaikkaa varasijoilla oleville ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli paikkoja ryhmästä vapautuu. Voimme tarjota oppilaspaikkaa myös toisesta ryhmästä.

  Lapsella on oppilaspaikka Taikassa kunnes taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä on suoritettu.

  Vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella lukuvuoden aikana toimistosta.

 • Lukukausimaksu löytyy kurssin tiedoista ja se laskutetaan kahdessa erässä syys- ja kevätlukukausi erikseen.

  Lukukausimaksusta lähetetään maksulinkki toisen kokoontumiskerran jälkeen maksajan sähköpostiin. Syyslukukauden maksulinkki lähetetään syyskuussa ja kevätlukukauden maksulinkki lähetetään tammikuussa. Maksulinkki on voimassa 14 vuorokautta (maksulinkin eräpäivä tarkoittaa maksulinkin viimeistä voimassaolopäivää). Mikäli maksua ei ole maksulinkin voimassaolopäivään mennessä maksettu, lähetämme paperilaskun postitse.

  Varhaisiän opinnot

  •  300 € (150 € syksy ja 150 € kevät)

  Muut opinnot

  • Lahtelaiset 440 € (220 € syksy ja 220 € kevät)
  • Ulkopaikkakuntalaiset 520 € (260 € syksy ja 260 € kevät)
  • Lopputyökurssi 200 € (100 € syksy ja 100 € kevät)

  Oppilaspaikan vastaanottaminen velvoittaa aina lukukausimaksun maksamisen. Vanhempien on hyvä keskustella lapsen/nuoren kanssa oppilaspaikan sitovuudesta ennen opiskelupaikan vastaanottamista. Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli oppilas keskeyttää opiskelun.

 • Syys- ja kevätkauden lopussa oppilaspaikasta tehdään joko jatkamis- tai perumisilmoitus tulevalle lukukaudelle.

  Jatkamis- tai perumisilmoitus tehdään toimistoon, ei opettajalle. Lisätietoa perumisehdoista.

 • Arthouse lukujärjestys: 1_Arthouse lukujärjestys

  6-periodin lukujärjestys: 6_Periodit 6A, 6B, 6C 2024-25

  7-periodin lukujärjestys: 7_Periodit 7A, 7B_2024-25

  8-periodin lukujärjestys: 8_Periodit 8A, 8B_2024-2025

 • Lapsen/nuoren töistä ja työskentelystä otettuja kuvia voidaan käyttää Wellamo-opiston viestinnässä ja markkinoinnissa. Jos oppilaan töitä tai työskentelyyn liittyviä kuvia ei saa käyttää, ilmoita siitä toimistoon.

 • Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä (1300 h)sisältää perus- ja syventävät opinnot, joista perusopintojen osuus on 800 h ja syventävien opintojen osuus on 500 h. Perusopinnoista saa erikseen todistuksen.

  Oppilas saa päättötodistuksen suoritettuaan kuvataiteen taiteen perusopetuksen laajaan oppimäärään vaadittavat opinnot. Pyydettäessä oppilaalle annetaan myös pelkkä osallistumistodistus.

  • Työskentelyä varten oppilaille on varattu suojavaatteet (esiliinat).
  • Opetuskertaan kuuluu  oman työskentelypaikan siivoaminen ja välineiden puhdistaminen käytön jälkeen.
  • Unohtuneet arvoesineet viedään toimistoon, muut tavarat jätetään luokkiin.
  • Viestimme ajankohtaisista asioista verkkosivuilla ja huoltajille lähetettävissä sähköposteissa.
  • Henkilörekisterit ja vakuutukset
  • Yleiset suositukset