Hyppää sisältöön

Ohjeita oppilaille

Oppilaan opas

Oppilaan oppaasta löydät tiedot lukukaudesta ja loma-ajoista, opintomaksuista ja opiskelusta taiteen perusopetuksessa. Oppilaan oppaassa on myös asiaa lasten töiden tai työskentelyn kuvaamisesta, tutustuthan oppaaseen. Ilmoita sähköpostilla opistosihteerille, mikäli et halua lasten kuvia käytettävän Taikan julkaisuissa.

Oppilaan opas ja muuta tarkempaa tietoa löydät: Peda.netistä

 • Taide- ja muotoilukoulu Taikan toimistoasioita hoitaa Wellamo-opiston opistosihteeri Nina Ihantoja. Taikan opettajien ja opistosihteerin yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta.

  Oppilaan tai hänen vanhempansa tulee ilmoittaa osoitteen- ja muista muutoksista suoraan opiston toimistoon. Opintosuoritus- ja todistuspyynnöt jätetään opintosihteerille. Muistathan, että toimitusaika on 2 viikkoa.

Oppilaspaikan hakeminen ja Taikassa opiskelu

 • Uusien oppilaiden haku seuraavalle lukuvuodelle alkaa toukokuussa. Uusiin ryhmiin sekä vapaille oppilaspaikoille oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Oppilas saa vahvistuksen paikasta ilmoittautumisen yhteydessä.

  Vuoden aikana vapautuville oppilaspaikoille otetaan oppilaita varasijoilta. Ilmoittautuessa on tärkeää jättää kaikki huoltajan tiedot laskutukseen sekä myös s-postiosoite. Viestintä kodin ja TAIKAN välillä toimii suurimmaksi osaksi sähköisesti.

  Oppilaspaikan saatuaan lapsella on opiskelupaikka taiteen perusopetuksen ryhmässä ilman eri hakua, kunnes taiteen perusopetuksen oppimäärä on suoritettu. Opiskelupaikasta ei enää tarvitse tehdä jatkamisilmoitusta keväällä.

 • Peruutukset tehdään aina toimistoon. Uusi oppilas voi perua oppilaspaikkansa ennen toista opintokertaa 10€:n peruutusmaksulla.

  Vanhat oppilaat ilmoittavat toimistoon määräpäivään mennessä (ilmoitetaan ryhmien oppilaille keväällä ja syksyllä) mikäli eivät enää jatka kevät- tai syyslukukaudelle. Mikäli peruutus tulee kirjeessä ilmoitetun päivämäärän jälkeen niin opisto laskuttaa koko lukukauden maksun.

 • Lukukausimaksut laskutetaan syys- ja kevätlukukaudelta erikseen. Maksu sisältää opetuksen ja materiaalit. Lasku lähetetään paperilaskuna postitse oppilaan tiedoissa ilmoitettuun osoitteeseen.

  Varhaisiän opinnot

  – 300 € (150 € syksy ja 150 € kevät)

  Muut opinnot

  – Lahtelaiset 420 € (210 € syksy ja 210 € kevät)
  – Ulkopaikkakuntalaiset 500 € (250 € syksy ja 250 € kevät)
  – Lopputyökurssi 200 € (100 € syksy ja 100 € kevät)

  Oppilaspaikan vastaanottaminen velvoittaa aina lukukausimaksun maksamisen. Vanhempien on hyvä keskustella lapsen/nuoren kanssa oppilaspaikan sitovuudesta ennen opiskelupaikan vastaanottamista. Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli oppilas keskeyttää opiskelun.

 • Opintoryhmässä tehtyjen töiden kuvia ja työskentelykuvia voidaan käyttää nettisivuilla, tiedotteissa, julisteissa, koulutuksessa tai muussa ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Jos oppilas/huoltaja EI halua kuvia käytettävän, on siitä ilmoitettava sähköpostilla nina.ihantoja@lahti.fi opiston toimistoon heti opetuskauden alkaessa.

 • Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä (1300 h)sisältää perus- ja syventävät opinnot, joista perusopintojen osuus on 800 h ja syventävien opintojen osuus on 500 h. Perusopinnoista saa erikseen todistuksen.

  Oppilas saa päättötodistuksen suoritettuaan kuvataiteen taiteen perusopetuksen laajaan oppimäärään vaadittavat opinnot. Pyydettäessä oppilaalle annetaan myös pelkkä osallistumistodistus.

  • Työskentelyä varten oppilaille on varattu suojavaatteet (esiliinat)
  • Opetuskertaan kuuluu  oman työskentelypaikan siivoaminen ja välineiden puhdistaminen käytön jälkeen
  • Pääsääntöisesti kaikki tiedotteet lähetetään oppilaalle/huoltajille sähköpostitse
  • Unohtuneet arvoesineet viedään Taikan toimistoon, muut tavarat jätetään luokkiin
  • Lukuvuoden päätyttyä koululle jääneitä oppilastöitä voi tulla hakemaan syyslukukauden alussa. Töitä säilytetään koululla syyslomaan asti