Hyppää sisältöön

Opetuksen määrittelyä

Verkko-opetus

= tietotekniikan, erityisesti verkkoympäristön, hyödyntämistä oppimisessa ja opetuksessa. Opetus tapahtuu verkko-oppimisympäristössä. Se voi olla ajasta ja paikasta riippumatonta tai aikataulutettua, esim. tehtävänanto, palautus, opettajan ohjaus.

 • Reaaliaikainen verkko-opetus opetus toteutetaan verkossa ilmoitettuna ajankohta (esim. Teams, Zoom, Jitsi ym.)
 • Ei-reaaliaikainen verkko-opetus tallenteiden käyttö, opettajan palaute (esim. Peda.net), itseopiskelutehtävät
 • Merkintä kurssin nimessä Makrame-solmeilu (verkkokurssi) tai Makrame-solmeilua verkossa tms.

Lähiopetus

 • Hybridiopetus / samanaikaisuus kun osa opiskelijoista on lähiopetuksessa opetustilassa, osa etänä verkkoyhteydellä
 • Monimuoto-opetus / yhdistelmä kun kurssiin kuuluu lähiopetusta, etäopetusta, työskentelyä verkossa ym.
 • hybridi- ja monimuoto-opetuksesta mainitaan kurssikuvauksessa

Oppitunnin pituus

 • 1 oppitunti = 45 min. (esim. klo 18.00-18.45, ei taukoa)
 • 2 oppituntia = 90 min. (esim. klo 18.00-19.30, ei taukoa)
 • 3 oppituntia = esim. klo 18.00-20.30 (yli 3 oppitunnin opetuskertaan sisältyy 15 min. tauko)
 • 1,33 oppituntia = 60 min. (esim. klo 18.00-19.00, ei taukoa), mm. liikuntaryhmissä

Yksilöopetuksen opetustunnit (soitinopetus, laulu)

 • Vapaa sivistystyö 22,5 min./vko (26 vkoa = 13 oppituntia / lukuvuosi)
 • Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä 30 min./vko (30 vkoa = 20 oppituntia / lukuvuosi)
 • Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä 45 min./vko (33 vkoa = 33 oppituntia / lukuvuosi)